این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  castrate

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  castrate را از این سایت دریافت کنید.

  Castration

  We usually invite the world to create the sum of all human knowledge. Now, we are inviting the world to create the sound of all human knowledge.

  [Help with translations!]

  Castration

  From Wikipedia, the free encyclopedia

  Jump to navigation Jump to search

  This article is about the practice as applied to humans. For livestock, see Neutering.

  Not to be confused with Penis removal or Emasculation.

  A medical illustration by Sharaf ad-Din depicting an operation for castration, c. 1466

  Part of a series on

  Violence against men

  Issues

  Domestic violence outlineagainst menmanagementForced genital mutilation Forced circumcisionInvoluntary castrationMalicious castration Involuntary penis removalShame-strokeGroom kidnapping

  Killing

  AndrocidePatricideMariticideFratricideAvunculicide

  Sexual assault and rape

  Rape Prison rapeStatutoryMale rapeSexual violence

  Related topics

  Reverse sexismProsecution of gender-targeted crimesMen's rights movementMasculist views on violenceSentencing disparityViolence against women

  vte

  Castration is any action, surgical, chemical, or otherwise, by which an individual loses use of the testicles: the male gonad. Surgical castration is bilateral orchiectomy (excision of both testicles), while chemical castration uses pharmaceutical drugs to deactivate the testes. Castration causes sterilization (preventing the castrated person or animal from reproducing); it also greatly reduces the production of hormones, such as testosterone and estrogen. Surgical castration in animals is often called neutering.

  The term is sometimes also used to refer to the removal of the ovaries in the female, otherwise known as an oophorectomy, or the removal of internal testes, otherwise known as gonadectomy.[]

  The equivalent of castration for female animals is spaying. Estrogen levels drop following oophorectomy, and long-term effects of the reduction of sex hormones are significant throughout the body.[1] Castration of animals is intended to favor a desired development of the animal or of its habits, as an anaphrodisiac or to prevent overpopulation.

  The term may also be sometimes used to refer to emasculation where both the testicles the penis are removed together. In some cultures, and in some translations, no distinction is made between the two.

  Contents

  1 History

  1.1 Africa and the Middle East

  1.2 Europe 1.2.1 Myth 1.2.2 Slavery 1.2.3 Punishment 1.2.4 Modern era 1.3 China

  1.3.1 Non-Han peoples

  1.4 Korea 1.5 Vietnam 1.6 Americas 1.7 Iran

  2 Modern trafficking

  3 Prevention of crime

  3.1 Criticism

  4 Torture and war crimes

  5 Music 6 Religion 6.1 Hinduism 6.2 Christianity 6.3 Judaism 6.4 Islam 6.5 Others

  7 Medical consequences

  8 Psychoanalysis and literary theory

  9 Chemical castration

  10 Animals 11 See also 12 References 13 Bibliography 14 External links

  History[edit]

  : fresco by Vasari & Cristofano Gherardi (c. 1560, Sala di Cosimo I, Palazzo Vecchio, Florence)

  It is unknown when castration was first practiced, nor where it was invented. It may be that it arose independently in more than one place, but there is evidence that it was practiced as far back as 4,000 BC based on descriptions in the cult of Ishtar and Uruk. It may have arisen in the Neolithic period in response to animal husbandry, rising populations and population specialisation.[2]

  Castration was frequently used for religious or social reasons in certain cultures in Europe, South Asia, Africa, and East Asia.

  Castrated men—eunuchs – were often admitted to special social classes and were used particularly to staff bureaucracies and palace households: in particular, the harem. Castration also figured in a number of religious castration cults. Other religions, such as Judaism, were strongly opposed to the practice. The Leviticus Holiness code, for example, specifically excludes eunuchs or any males with defective genitals from the priesthood, just as castrated animals are excluded from sacrifice.

  Eunuchs in China had been known to usurp power in many eras of Chinese history, most notably in the Later Han, late Tang and late Ming dynasties.

  In ancient times, castration often involved emasculation or the total removal of all the male genitalia. This involved great danger of death due to bleeding or infection and, in some states, such as the Byzantine Empire, was seen as the same as a death sentence. Removal of only the testicles had much less risk.

  Either surgical removal of both testicles or chemical castration may be carried out in the case of prostate cancer.[3] Testosterone-depletion treatment (either surgical removal of both testicles or chemical castration) is used to slow down the cancer, greatly reduce sex drive or interest in those with sexual drives, obsessions, or behaviors, or any combination of those that may be considered deviant. Surgical removal of one or both testicles known as orchidectomy is the most common treatment for testicular cancer.[4]

  منبع مطلب : en.wikipedia.org

  Castrate Definition & Meaning

  The meaning of CASTRATE is to deprive (a male animal or person) of the testes; also, chiefly in technical contexts : to deprive (a female animal or person) of the ovaries. How to use castrate in a sentence.

  castrate

  1 of 2

  verb

  cas·​trate ˈka-ˌstrāt

  castrated; castrating

  transitive verb 1

  : to deprive (a male animal or person) of the testes

  The sexes of sheep are not ascertained by agriculturists until several months after birth, at the period when the males are castrated.

  Charles Darwin

  The infamous Emperor Nero was said to have had one of his slaves castrated by his surgeons.

  Joanne Nadol

  also, chiefly in technical contexts : to deprive (a female animal or person) of the ovaries

  2 a

  : to render impotent

  a drug used to chemically castrate sex offenders

  b

  : to deprive of virility : EMASCULATE

  Throughout his writing life Hemingway constantly criticized and satirized Fitzgerald, whom he felt had been psychologically castrated by Zelda, couldn't hold his liquor, had no personal dignity, and publicly humiliated himself.

  Jeffrey Meyers c

  : to deprive of vitality, strength, or effectiveness

  The bill was castrated by removal of the enforcement provisions.

  … a barrage of questions about whether energy policy dictated by the White House would castrate the EPA's drive to clean up air pollution.

  Nature castration ka-ˈstrā-shən noun castrator ˈka-ˌstrā-tər noun castratory ˈka-strə-ˌtȯr-ē adjective castrate 2 of 2

  noun

  pluralcastrates

  : a castrated individual

  Arango was a well-known celibate with a special devotion to St. Erasmus of Delft, the castrate.

  Donald Barthelme

  Castration of meat-producing male animals has been widely used for a very long time, mainly for an easier control of their behaviour and the higher propensity of castrates to deposit fat, a commodity that has been in high demand until quite recently.

  Carrick Devine and M. Dikeman

  Keep scrolling for more

  Synonyms

  Verb damp dampen deaden dehydrate desiccate devitalize enervate geld lobotomize petrify

  See all Synonyms & Antonyms in Thesaurus

  Keep scrolling for more

  Example Sentences

  Verb

  Farmers castrated the bull calf.

  a movie version that castrates the hard-hitting novel

  Recent Examples on the Web

  Verb

  Members of the lynch mob cut off Hose’s ears and fingers one by one before castrating him.

  James Forman Jr., The Atlantic, 3 Sep. 2017

  It's revealed that the men in the cult aren't allowed to masturbate, a policy which closely mirrors the rules of David Koresh's cult (Koresh fathered all of the children in the cult, and had every male member castrated).

  Amy Mackelden, Harper's BAZAAR, 1 Nov. 2017

  Senate Foreign Relations Committee Chairman Bob Corker said Trump’s comments were the equivalent of castrating the secretary in public.

  Fortune, 15 Oct. 2017

  Samson was castrated and converted to Islam and became Hassan Aga the Chief Eunuch and Treasurer to the Ottoman ruler of Algiers.

  Jerry Brotton, The Atlantic, 13 Sep. 2017

  Suranart brought in a team of veterinarians to trap males and then castrate them.

  James Hookway, WSJ, 9 Aug. 2017

  The expensive and easily injured animals are often castrated to improve their tempers.

  Kat Eschner, Smithsonian, 4 May 2017

  And here one is tempted to muse on the risks of direct democracy and the perilous downsides of castrating expertise while empowering the unwashed masses.

  Seth Stevenson, Slate Magazine, 17 Feb. 2017

  Yoshikawa also has to have enough castrated bulls with the right temperament to handle a harness, all between 3 and 7 years old — the ideal age, according to Yoshikawa.

  Kelsey Lindsey, Alaska Dispatch News, 28 Aug. 2017

  See More

  These example sentences are selected automatically from various online news sources to reflect current usage of the word 'castrate.' Views expressed in the examples do not represent the opinion of Merriam-Webster or its editors. Send us feedback.

  Word History

  Etymology Verb

  Latin castratus, past participle of castrare; akin to Greek keazein to split, Sanskrit śasati he slaughters

  First Known Use Verb

  1554, in the meaning defined at sense 2c

  Noun

  1639, in the meaning defined above

  Time Traveler

  The first known use of castrate was in 1554

  See more words from the same year

  Dictionary Entries Near castrate

  castrametation castrate castrated

  See More Nearby Entries

  Cite this Entry

  “Castrate.” Merriam-Webster.com Dictionary, Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/castrate. Accessed 23 Sep. 2022.

  Copy Citation

  Keep scrolling for more

  Share

  Post the Definition of castrate to Facebook

  Facebook

  Share the Definition of castrate on Twitter

  Twitter

  Keep scrolling for more

  Keep scrolling for more

  Kids Definition

  castrate

  verb

  cas·​trate ˈka-ˌstrāt

  castrated; castrating

  : to remove the sex glands of

  Medical Definition

  castrate 1 of 2

  transitive verb

  cas·​trate ˈkas-ˌtrāt

  castrated; castrating

  1 a

  : to deprive of the testes : GELD

  منبع مطلب : www.merriam-webster.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 10 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید