این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  هم خانواده تاخیر

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  هم خانواده تاخیر را از این سایت دریافت کنید.

  تاخیر

  معنی تاخیر - معانی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ اسم ها، فرهنگ معین و عمید، مترادف و متضاد و ... در فرهنگ لغت آبادیس - برای مشاهده کلیک کنید

  تاخیر

  /ta~xir/

  مترادف تاخیر: ( تأخیر ) تعویق، درنگ، دیر، تعلل، دفع الوقت، طفره، مماطله، مطال، دیرکرد، دیرآمد، مهلت، فرصت، دیر کردن، عقب انداختنمتضاد تاخیر: ( تأخیر ) تعجیل، تسریعبرابر پارسی: ( تأخیر ) درنگ، دیرکرد، واپس ماندن، دیرکردن، دیری | دیرکرد، درنگ، واپس ماندن، دیری

  بستن تبلیغات

  فارسی به انگلیسی

  deferment, delay, holdup, lateness, respite, retardation, stall, stay, suspension, tardiness

  مترادف ها

  suspension (اسم)

  متارکه، وقفه، تعلیق، ایست، توقف، تاخیر، تعطیل، بی تکلیفی، اندروایی، اویزانی، سوسپانسیون، اندروا، اویزش

  stick (اسم)

  وقفه، وضع، چسبندگی، چسبناک، چوب، چماق، عصا، چوب دستی، تاخیر، باهو، شلاق، پیچ درکار

  lag (اسم)

  پس افت، کندی، محکوم، تاخیر، واماندگی، عقب ماندگی، لنگی

  cunctation (اسم)

  مکی، تعلل، تاخیر، قصور، تعویق

  delay (اسم) مکی، تعلل، تاخیر reprieve (اسم) مهلت، تاخیر retardation (اسم)

  تاخیر، کم هوشی، شتاب منفی، عدم رشد فکری

  deferment (اسم) تاخیر، تعویق postponement (اسم)

  تاخیر، تعویق، تاخیر اندازی

  mora (اسم)

  تاخیر، تعویق، مقیاس وزن شعر

  tarriance (اسم)

  توقف، تاخیر، درنگ، اقامت

  بستن تبلیغات

  لغت نامه دهخدا

  تأخیر. [ ت َءْ ] ( ع مص ) واپس افکندن. ( تاج المصادر بیهقی ) ( از دهار ). سپس گذاشتن. ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ). واپس گذاشتن. ( آنندراج ) ( فرهنگ نظام ). واپس بردن. ( آنندراج ). تعقیب و تعویق. ( فرهنگ نظام ). با لفظ کردن و آوردن مستعمل است. ( آنندراج ). با لفظ انداختن و کردن و شدن مصدر مرکب آید، این لفظ در عربی مصدر است اما در فارسی هم مصدر استعمال شود و هم اسم جامد. ( از فرهنگ نظام ) : و در آن تقدیم و تأخیر صورت نبندد. ( کلیله و دمنه ).

  وعده تأخیر به سرنامده

  لعبتی از پرده به درنامده.

  نظامی.

  گر جان طلبد حبیب عشاق

  نه صبر روا بود نه تأخیر.

  سعدی. - امثال :

  در تأخیر آفتها است ؛ فی التأخیر آفات :

  روزبازار جوانی چند روزی بیش نیست

  نقد را باش ای پسر کآفت بود تأخیر را.

  سعدی.

  بفتراک ار همی بندی خدا را زود صیدم کن

  که آفتهاست در تأخیر و طالب را زیان دارد.

  حافظ ( ازامثال و حکم ).

  || دفعالوقت. || ممانعت. ( ناظم الاطباء ). || سپس ماندن. ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ). || درنگی و دیری. توقف. عقب انداختگی ودیرکردگی و عقب ماندگی. ( ناظم الاطباء ).

  - بلاتأخیر ؛ بدون درنگ و بسرعت. ( ناظم الاطباء ).

  بستن تبلیغات

  فرهنگ فارسی

  دنبال انداختن، عقب انداختن، واپس انداختن

  ۱- ( مصدر ) دنبال افکندن پس انداختن دیر کردن . ۲- دیر آمدن . ۳- ( اسم ) دیر کرد. جمع : تاخیرات .

  فرهنگ معین

  ( تأخیر ) (تَ ) [ ع . ] (مص م . ) ۱ - دیر کردن . ۲ - دیر آمدن . ۳ - (اِمص . ) دیرکرد.

  فرهنگ عمید

  ۱. به عقب انداختن. ۲. دیر کردن.

  فرهنگستان زبان و ادب

  تأخیر

  {delay} [رایانه و فنّاوری اطلاعات، مهندسی مخابرات] بازۀ زمانی بین دو رویداد در سامانۀ مخابراتی

  {retardation} [موسیقی] نوعی تعلیق که به صورت متصل و بالارونده حل می شود

  [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] ← زمان تأخیر

  واژه نامه بختیاریکا

  سِپ سِپ؛ سِنگ سِنگ؛دِس دِس

  دانشنامه اسلامی

  [ویکی فقه] تأخیر. به عقب انداختن عمل از اوّل وقت امکان آن را تأخیر می گویند که از عنوان تأخیر در بیشتر ابواب فقه ـ اعم از عبادات و معاملات ـ به مناسبت سخن رفته و احکامی بر آن مترتّب شده است.

  عمل به لحاظ ظرف زمانی آن یا دارای امتداد است که انجام دادن آن در تمامی آنات آن زمان ممتد، جایز و صحیح است و یا امتداد ندارد، بلکه فوریت دارد. تأخیر در انجام دادن عمل از نوع دوم ـ مانند تأخیر ازاله نجاست از مسجد جایز نیست، برخلاف نوع اوّل که جایز و صحیح است و گاه به عللی واجب یا مستحب و یا مکروه می‏گردد. مصادیق تأخیر واجب مانند تأخیر نماز تا قبل از آخر وقت برای کسی که به علّت عذری باید تیمّم کند یا کسی که فاقد شرطی از شرایط نماز همچون پوشش برای پوشاندن عورت است که بنابر قول گروهی در هر دو مورد، تأخیر واجب است. مصادیق تأخیر مستحبمانند تأخیر نماز عشا تا هنگام ناپدید شدن شفق که زمان پایانی وقت فضیلت نماز مغرب می باشد.مصادیق تأخیر مکروه مانند تأخیر نماز از اوّل وقت بدون عذر به قول مشهور. حکم وضعی تأخیر بر تأخیر، احکام وضعی که به آن اشاره می شودـ و آثار آن به شمار می‏رود ـ مترتّب می‏گردد. ← سقوط حق با تأخیر تأخیر در استفاده حق فسخ در موارد فوری بودن آن ـ مانند خیار فسخ نکاح به سبب عیوب خاص و تدلیس ـ موجب سقوط آن خواهد شد. ← ضمان و رد بدون تأخیر در ودیعه اگر مالک، مالی را که نزد کسی به امانت گذاشته است از او مطالبه کند ردّ فوری آن واجب است و در صورت امتناع و تأخیر ـ با قدرتِ بر باز پس دادن آن در اوّل وقت امکان ـ ضامن است. ← بطلان عقد با تآخیر از شرایط صحّت عقد لازم، فوری بودن قبول بعد از ایجاب به حسب عرف است و تأخیر آن به‏گونه‏ای که به نظر عرف، جواب ایجاب محسوب نگردد موجب بطلان عقد است .

  wikifeqh:

  [ویکی فقه] به عقب انداختن عمل از اوّل وقت امکان آن را تأخیر می گویند که از عنوان تأخیر در بیشتر ابواب فقه ـ اعم از عبادات و معاملات ـ به مناسبت سخن رفته و احکامی بر آن مترتّب شده است.

  عمل به لحاظ ظرف زمانی آن یا دارای امتداد است که انجام دادن آن در تمامی آنات آن زمان ممتد، جایز و صحیح است و یا امتداد ندارد، بلکه فوریت دارد.

  تأخیر در انجام دادن عمل از نوع دوم ـ مانند تأخیر ازاله نجاست از مسجد

  جایز نیست، برخلاف نوع اوّل که جایز و صحیح است و گاه به عللی واجب یا مستحب و یا مکروه می‏گردد.

  مصادیق تأخیر واجب

  مانند تأخیر نماز تا قبل از آخر وقت برای کسی که به علّت عذری باید تیمّم کند یا کسی که فاقد شرطی از شرایط نماز همچون پوشش برای پوشاندن عورت است که بنابر قول گروهی در هر دو مورد، تأخیر واجب است.

  مصادیق تأخیر مستحب

  منبع مطلب : abadis.ir

  معنی تاخیر

  معنی واژهٔ تاخیر در واژگان مترادف و متضاد به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب

  فرهنگ حاضر تألیف فرج‌الله خداپرستی می باشد و از تارنمای «دادگان» برگرفته شده است.

  تاخیر

  واژگان مترادف و متضاد

  ۱. تعویق، درنگ، دیر ≠ تعجیل، تسریع

  ۲. تعلل، دفعالوقت، طفره، مماطله

  ۳. مطال ۴. دیرکرد ۵. دیرآمد ۶. مهلت، فرصت ۷. دیر کردن ۸. عقب انداختن

  جست‌وجوی تاخیر در واژه‌نامه‌های دیگر

  نگارش معنی دیگر برای تاخیر

  منبع مطلب : vajehyab.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 7 روز قبل
  0

  هم خانواده تأخیر فکر کنم میشه تأثیر

  مهدی 3 ماه قبل
  5

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید