این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  نمایش طنز برای 22بهمن

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  نمایش طنز برای 22بهمن را از این سایت دریافت کنید.

  نمایش نامه طنز سروان توپولوف مناسب دهه فجر

  نمایش نامه طنز سروان توپولوف مناسب دهه فجر نمایش نامه طنز سروان توپولوف یک نمایشنامه مخصوص تئاتر های مدارس در دوران دهه فجر میباشد.

  نمایش نامه طنز سروان توپولوف مناسب دهه فجر

  پشت سر او سربازان با ظاهری بی نظم و خنده دار در یک ردیف رو به تماشاگران ایستاده اند و با صدای خُرررر بالا می روند و با صدای  پیش پایین می آیند.

  یکی از سربازان از پشت سر سروان توپولوف در حال باد زدن  اوست.

  بعد از سه بار خر و پف ، سروان توپولوف با صدای بلند عطسه می کند.

  با صدای عطسه تمام سربازان بر زمین می افتند و بعد بلند شده و با صدای هماهنگ می گویند:

  عافیت باشد قربان !

  سروان توپولوف دستانش را از پشت به هم گرفته و قدم می زند.

  سروان توپولوف ]با صدایی آرام [: سربازانِ من !

  سربازان  ]با صدایی آرام[ : بله قربان ؟

  سروان توپولوف ]با صدایی بلندتر[ : سربازانِ من؟

  سربازان  ]با صدایی بلندتر[ : بله قربان ؟

  سروان توپولوف ] با صدایی بلندتراز قبل[: سربازانِ من؟

  سربازان  ] با صدایی بلندتراز قبل[: بله قربان ؟

  سروان توپولوف : خوب گوش هایتان را باز کنید.

  سربازان زانو زده و دست راستشان را  به علامت شنیدن کنار گوش راستشان می گذارند.

  سروان توپولوف : قرار است به زودی شاهنشاه آریا مهر

  سربازان: شاهنشاه خالی از مهر؟!

  سروان توپولوف : ساکت !

  سربازان به حالت خبردار می ایستند.

  سروان توپولوف: به پادگان ما یعنی پادگان  قلعه مرغی  بیاید.

  سربازان: پادگان کله مرغی ؟!

  سروان توپولوف: ساکت !

  به همین خاطر من به دنبال یک سرباز رشید می گردم تا این جام طلایی را به او بدهم. در همین موقع یکی از سربازان (رشید اکبرزاده) جلو می آید.

  سرباز رشید اکبرزاده : اینجانب رشید اکبر زاده  هستم. قربان اون جام رو بده به من تا ببرم برای مادر بزرگم تا توش قند بریزه  بشه قندون.

  سروان توپولوف: برو سرجات !

  منظور من از سرباز رشید تو نبودی. من به دنبال یک سرباز برجسته می گردم .

  سربازی که کمی چاق است جلو می آید.

  سرباز چاق: قربان اینجانب برجسته ترین سرباز پادگان هستم با رکورد چهار پرس غذا. البته بنده شاگرد کوچک شما هستم.

  نمایش نامه طنز سروان توپولوف

  سروان توپولوف: برو سرجات ! منظور من از برجسته تو نبودی. من به دنبال یک سرباز دلاور و تکاور می گردم.

  یکی از سربازان جلو می آید.

  سرباز تکاور: قربان !

  من وقتی مدرسه می رفتم همیشه تک می آوردم ؛ ریاضی پس اون سرباز من تکاورمن هستم.

  سروان توپولوف: برو سرجات !

  منظور من از تکاور تو نبودی . اصلا هرکسی بهترنظام جمع رو انجام داد جام رو می گیره .پس می ریم سراغ نظام جمع.

  یکی از سربازان جلو می آید.

  سرباز: قربان نمی شود به جای نظام جمع نظام تفریق کار کنیم؟

  سروان توپولوف: برو سرجات ! ما اصلا فرصت این حرفارو نداریم.

  گروهان به جای خود . به چپ چپ!

  سربازان با حالتی بی نظم و درهم و کج و کوله حالت می گیرند و همانطور ثابت می مانند.

  سروان توپولوف( با ناراحتی): به راست راست!

  سربازان حالتشان را عوض می کنند وباز به طور بی نظم وخنده دار حالت می گیرند.

  سروان توپولوف : حالا که نظام جمع بلد نیستید جریمه میشید.

  یکی از سربازان: آخ جون کلاغ پر !(سرباز دستش را روی صندلی می گذارد و بقیه هم همینطور.)

  سرباز: کلاغ؟ سربازان: پر سرباز:  گنجشک ؟ سربازان: پر سرباز:  دمپایی؟

  سربازان: دمپایی که پر نداره ، باباش خبر نداره.

  سربازان با شادی دست می زنند و  این شعر را می خوانند . یکی از سربازان  در هر دستش یک لنگه جورابش را گرفته و دارد جلوی سروان توپولوف این شعر را می خواند و جوررابش را بالا و پایین می برد.

  سروان توپولوف(عصبانی شده و فریاد می زند ): ساکت!

  سربازان به حالت ثابت می مانند. سربازی که جوراب در دست گرفته بود ، درحالتی ثابت می ماند که جورابش جلوی صورت سروان توپولوف قرار می گیرد..

  سروان توپولوف: ببر کنار این جوراب خوشبو رو نزدیک بود بیهوش بشم!

  سربازان سر جای خود می ایستند.

  صدای تلفن بلند می شود: بیلی... بیلی... بیلی ...

  سروان توپولوف تلفن را برمی دارد.

  سروان توپولوف: چی؟ شاهنشاه  آریا مهر ؟ همین الان ؟

  سروان توپولوف گوشی را می گذارد.

  صدای طبل سه مرتبه به گوش می آید.

  بعد صدای شیپور که با دهان زده می شود:

  دید دیری دید...   دید دیری دید...  دید دیری ...  دید دیری...  دید دیری دید

  شیپورچی: شاهنشاه آریا مهر وارد می شود.

  شاه با دو محافظ در دو طرفش وارد صحنه می شود.

  سروان توپولوف جلو می رود: اینجانب سروان توپولوف  مقدم شاهنشاه آریا مهر را به پادگان کله مرغی !  اِ ... نه ... ببخشید پادگان قلعه مرغی گرامی می داریم.

  شاه: به به سروان توپولوف !

  درست مثل قدیم ها اصلا تکان نخورده اید.

  سروان چه خبر؟

  سروان توپولوف :همه چیز امن و امان است قربان.

  شاه : سروان آیا با سربازانتان نظام جمع کار کرده اید؟

  یکی از سربازان جلو می آید: قربان !  ما در اینجا نظام جمع ، تفریق، ضرب و تقسیم هم کار کرده ایم!

  شاه : آفرین ! آفرین ! چه پیشرفتی! سروان ! کمی نظام جمع کار کنید تا ببینیم چه کرده اید؟

  سروان توپولوف: گروهان به چپ چپ !  سربازان نامنظم و کج و کوله هر کدام به سمتی می چرخند.

  سروان توپولوف: به راست راست !

  سربازان از حالت قبل بر می گردند و باز بی نظم به جهتی دیگر رو می کنند.

  شاه(با تعجب رو به سروان توپولوف) : سروان ! این بود نظام جمع تان؟

  سروان توپولوف: قربان سربازان من شما را که دیده اند دست چپ و راست شان را هم گم کرده اند.

  شاه: عجب یعنی عظمت ما آنها را گرفته است؟

  سروان توپولوف: بله قربان !

  در همین هنگام صدایی از پشت صحنه شعار می دهد.

  صدای شعار دهندگان : بگو مرگ بر شاه . شاه : مثل این که نام ما را صدا زدند.

  سروان توپولوف سرش را کناری می گیرد و صدای گربه  در می آورد.

  سروان توپولوف : میو... قربان گربه ها بودند!

  شما آنقدر مشهورید که حتی گربه ها هم نام شما را به نیکی یاد می کنند!

  شاه : عجب !  یعنی ما اینقدر مشهوریم؟

  سروان توپولوف: بله قربان.

  در همین موقع چند نفر با هم شعار می دهند.

  صدای شعار دهندگان: بگو مرگ بر شاه ... بگو مرگ بر شاه .

  سروان توپولوف رو به شاه : قربان به پادگان حمله شده !

  شاه : خب الان باید چکار کنیم؟

  سروان توپولوف: باید فرار کنیم. شاه پس لطفا هواپیمای مرا بیاورید. سربازان  و محافظان دستانشان را بالا می آورند و می گویند:

  منبع مطلب : namayesh311.blogfa.com

  معاون پرورشی

  پرداخت

  صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس بامن | کانال تلگرام | پروفايل

  درباره وب

  در این وبلاگ سعی خواهد شد تا مطالب آموزشی و پرورشی از قبیل بروشور،مقاله،سرود و ... که مورد استفاده مربیان و معلمین عزیز می باشد قرار داده شود . . .

  نویسندگان وبلاگ : هانیه حسین پور کارشناسی الهیات

  مربی پرورشی مدارس شهرستان بهشهر

  غلامرضا زهره منش

  کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

  معاون پرورشی دبستان شهید لطیفی رستمکلا

  ایمیل :

  zohremanesh@gmail.com

  zohremanesh@yahoo.com

  آدرس کتابخانه : www.zlib.ir

  وبلاگ معاون پرورشی :

  www.mplib.ir

  www.yaranasmani.blogfa.com

  شماره تماس جهت ارتباط و راهنمایی در شبکه های اجتماعی موبایل :

  09119509542 فهرست کلی وبلاگ

  نويسندگان غلامرضا زهره منش هـانیـه حسیـن پور صفحات ما

  تبلیغات وبلاگ 1

  موضوعات وب

  --- بانک سرودهای دانش آموزی ---

  -- مجموعه آوای مدرسه --

  - دوره ابتدایی - آوای مدرسه 1 آوای مدرسه 2 آوای مدرسه 5 آوای مدرسه 8

  آوای مدرسه 11 - امام خمینی (ره)

  آوای مدرسه 13 - نغمه های یاعلی

  آوای مدرسه 24 - دوره متوسطه اول - آوای مدرسه 3 آوای مدرسه 6 آوای مدرسه 9

  آوای مدرسه 12 - امام خمینی (ره)

  آوای مدرسه 14 - نغمه های یاعلی

  آوای مدرسه 23 آوای مدرسه 25 - دوره متوسطه دوم - آوای مدرسه 4 آوای مدرسه 7 آوای مدرسه 10

  آوای مدرسه 15 - نغمه های یاعلی

  آوای مدرسه 26 - آوای پسران -

  آوای مدرسه 17 - جشن تکلیف

  آوای مدرسه 21 - دهه فجر

  آوای مدرسه 22 - نغمه های انتظار

  - آوای دختران -

  آوای مدرسه 16 - جشن عبادت

  آوای مدرسه 21 - دهه فجر

  آوای مدرسه 22 - نغمه های انتظار

  - سایر آواها -

  آوای مدرسه 18 - شورای دانش آموزی

  آوای مدرسه 19 - نغمه های عاشورایی

  آوای مدرسه 20 - نغمه های عاشورایی

  آوای مدرسه 27 - همه مقاطع تحصیلی

  آوای مدرسه 29 - همه مقاطع تحصیلی

  - آوای مدرسه گلچین -

  آوای مدرسه گلچین 8 - پروردگار

  آوای مدرسه گلچین 9 - پیامبر (ص)

  آوای مدرسه گلچین 10 - هفته معلم

  آوای مدرسه گلچین 11 - مهر و مدرسه

  آوای مدرسه گلچین 12 - ایام الله ها

  آوای مدرسه گلچین 1 تا 20 - دهه فجر

  - آوای مدرسه استانها -

  - آوای مدرسه استان تهران

  سرودهای ایام الله سرودهای ولایت سرودهای پایداری سرودهای عبادات

  - آوای مدرسه استان یزد

  - سرود همگانی -

  سرود همگانی 1 - دوره ابتدایی

  سرود همگانی 2 - دوره متوسطه 1

  سرود همگانی 3 - دوره ابتدایی

  سرود همگانی 4 - دوره متوسطه 1

  -- مجموعه نغمه عشق --

  - مقطع ابتدایی - - مقطع متوسطه اول - - مقطع متوسطه دوم -

  - نغمه های انقلابی -

  - نغمه های پایداری -

  - نغمه های ولایت -

  - سایر سرودهای نغمه عشق -

  -- آلبوم شهرداری مشهد --

  - مجموعه آلبوم رحمت -

  - آلبوم حقوق شهروندی -

  - مناسبت های قمری - شهادت حضرت زهرا (س) میلاد حضرت زهرا (س) دهه کرامت - مناسبتهای شمسی - هفته دفاع مقدس بازگشایی مدارس روز بصیرت دهه فجر

  -- آلبوم سرودهای انقلابی --

  - دهه فجر - - امام خمینی (ره) - - مناسبت ها - - آلبوم موسسه کسا

  - آلبوم گروه سرود خورشید نهان کارون

  - آلبوم گروه سرود زهرائیون اهواز

  - آلبوم گروه سرود نجم الثاقب تهران

  - آلبوم گروه سرود رهپویان ولایت ساری

  - آلبوم گروه سرود کریم اهل بیت (ع) زنجان

  - آلبوم گروه سرود نغمه سرایان دارالقرآن زنجان

  - آلبوم موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی

  - آلبوم گـروه سـرود مشکـات استـان البـرز

  - آلبوم مرکز آوای انقلاب اسلامی

  - آلبوم گروه سرود نورالمهدی (عج)

  - آلبوم گروه سـرود غـدیر یزد

  - آلبوم گـروه سـرود اســراء

  - آلبوم گروه سرود وصــال

  - آلبوم گروه سرود ره پویان حضرت امیر (ع) قم

  - آلبوم گروه سرود سفیران انقلاب قم

  - آلبوم گروه سرود کریم اهل بیت (ع) آباده

  - آلبوم خانه سرود بسیج

  - آلبوم گروه هم آوایی بین المللی صفیر عشق

  - آلبوم گروه سرود شهید فرجی

  - آلبوم گروه سرود میثاق قم

  - آلبوم گروه سرود میقات

  - آلبوم گروه سرود صراط تهران

  - آلبوم گروه سرود ره پویان حرم دولت آباد

  - آلبوم گروه سرود بچه های خورشید قم

  - آلبوم گروه سرود نوجوانان عاشورایی میبد

  - آلبوم گروه سرود راسخون سمنان

  - آلبوم گروه سرود راهیان بهشت

  - آلبوم گروه هم آوایی بین المللی الغدیر

  - آلبوم گروه سرود میعاد

  - آلبوم گروه سرود آوای مهر طاها اصفهان

  - آلبوم گروه سرود نسیم رحمت

  - آلبوم گروه هم آوایی نجوا

  - آلبوم گروه هنری مصباح الهدی لارستان

  -- سـایر آلبـوم هــای ســرود --

  - آلبوم نغمه های اردو

  - آلبوم هلال احمر - آلبوم نغمه مهر - آلبوم هوای پاک

  منبع مطلب : yaranasmani.blogfa.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 5 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید