این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  معنی cellar

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  معنی cellar را از این سایت دریافت کنید.

  cellar

  معنی cellar - معانی، کاربردها، تحلیل، بررسی تخصصی، جمله های نمونه، مترادف ها و متضادها و ... در دیکشنری آبادیس - برای مشاهده کلیک کنید

  cellar

  /ˈselər//ˈselə/

  معنی: انبار، زیر زمین، سرداب، جای شراب انداختن، گودال سرچاه، پیش چاهمعانی دیگر: شراب انبار شده در سرداب، موجودی شراب، (در خانه و غیره) زیر زمین، گریچ (basement هم می گویند)، سردابه، دخمه، انبار شراب (در سرداب)، شرابخانه (زیر زمینی)، در سرداب انبار کردن

  بستن تبلیغات

  بررسی کلمه

  اسم ( noun )

  • (1) تعریف: a room or rooms wholly or partly underground and usu. beneath a building; basement.

  مترادف: basement

  مشابه: crawlspace, crypt, downstairs, root cellar, storm cellar, subbasement, vault

  • (2) تعریف: a storage room for wines.

  مترادف: cave, wine cellar

  • (3) تعریف: (informal) the position of an athletic team that is last in the league standings.

  - The team was in the cellar all season.

  [ترجمه نرگس] تیم در طول فصل در رتبه آخر بود|

  [ترجمه ترگمان] تیم در تمام فصل در زیرزمین بود

  [ترجمه گوگل] این تیم تمام فصل در انبار بود

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  فعل گذرا ( transitive verb )

  حالات: cellars, cellaring, cellared

  • : تعریف: to store in a cellar.

  مشابه: cache, cavern, chamber, hoard, squirrel away, stash, stock, stockpile, store, stow

  بستن تبلیغات

  جمله های نمونه

  1. a cellar depleted by festivity

  موجودی شراب که به خاطر عیش و نوش تحلیل رفته است

  2. the cellar door creaked open

  در سردابه جیرونگ کنان باز شد.

  3. the cellar

  (عامیانه - در مورد رده بندی فرد یا گروه در مسابقات) مرتبه ی آخر

  4. a mousy cellar زیرزمین پر از موش

  5. the tunnel elbowed and we were in a large cellar

  تونل پیچید و ما وارد سردابه ی بزرگی شدیم.

  6. We went downstairs from the kitchen to the cellar.

  [ترجمه ترگمان]از آشپزخانه به طبقه پایین رفتیم

  [ترجمه گوگل]ما از آشپزخانه به زیرزمین رفتیم

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  7. The little girl hid away in the cellar.

  [ترجمه ترگمان]دختر کوچک در سرداب پنهان شد

  [ترجمه گوگل]دختر کوچک در انبار مخفی شده بود

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  8. The stench of the cellar filled my nostrils.

  [ترجمه ترگمان]بوی گند سرداب مشامم را پر کرده بود

  [ترجمه گوگل]لبخند انبوهی از سوراخ بینی من را پر کرد

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  9. We had to fumigate the cellar to get rid of cockroaches.

  [ترجمه ترگمان]مجبور بودیم سرداب را fumigate کنیم تا از شر سوسک خلاص شویم

  [ترجمه گوگل]ما مجبور بودیم انبار را برای تخریب سوسکها بمالیم

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  10. He filched a bottle of wine from the cellar.

  [ترجمه ترگمان]یک بطری شراب از زیرزمین دزدیده بود

  [ترجمه گوگل]او یک بطری شراب را از انبار گذاشت

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  11. There's room in the cellar to store unused furniture and what have you.

  [ترجمه ترگمان]یک اتاق تو زیرزمین هست که مبلمان نداره و تو چی داری

  [ترجمه گوگل]اتاق انبار در انبار برای نگهداری از مبلمان استفاده نشده و شما چه چیزی را دارید

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  12. The noise fetched him from the cellar.

  [ترجمه ترگمان]سر و صدا او را از زیرزمین بیرون آورد

  [ترجمه گوگل]سر و صدا او را از انبار آورد

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  13. This wine cellar stays at an even temperature all year round.

  [ترجمه ترگمان]این سرداب شراب تمام سال را زیر دمای هوا قرار می گیرد

  [ترجمه گوگل]این یخچال شراب در تمام طول سال با دمای پایینی باقی می ماند

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  14. She descended into a cellar.

  [ترجمه ترگمان]او در یک سرداب پایین آمد

  [ترجمه گوگل]او به یک انبار فرود آمد

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  15. Water had started to leak into the cellar.

  [ترجمه ترگمان]آب شروع به سوراخ شدن در زیرزمین کرده بود

  [ترجمه گوگل]آب شروع به نشت کردن در انبار کرد

  [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

  بستن تبلیغات

  مترادف ها

  انبار (اسم)

  lodge, store, agglomeration, tender, seraglio, cellar, storeroom, storehouse, repository, arsenal, garner, depot, sluice, repertory, clearing house, depository, thesaurus, entrepot, stockroom, godown

  زیر زمین (اسم)

  cellar, basement, underground, subbasement

  سرداب (اسم)

  cellar, basement, hypogeum

  جای شراب انداختن (اسم)

  cellar گودال سرچاه (اسم) cellar پیش چاه (اسم) cellar

  تخصصی

  [عمران و معماری] سرداب - زیرزمین - زیرزمینی

  به انگلیسی

  • basement, underground room; wine cellar

  a cellar is a room underneath a building, often used for storing things in.

  پیشنهاد کاربران

  ترتیب: قدیمیجدیدرای موافقرای مخالف

  دکتر عبدالهی

  ١٥:٥٢ - ١٣٩٨/٠٤/٢٩ زیر زمین انبار

  گزارش

  57 | 1

  احسان علیخانی

  ٢٢:٢٧ - ١٣٩٩/٠٩/١٦

  زیرزمین ساختمان یا قسمتی از زیرزمین که پنجره ندارد و بعنوان انباری استفاده میشود ( به مثال دقت کنید )

  I've converted the basement into a separate one - bedroom flat, and a cellar to store things

  گزارش

  51 | 1

  Somi

  ١٥:٠٥ - ١٤٠٠/١٢/٠٣ شرابخانه

  گزارش

  2 | 1

  مشاهده پیشنهاد های امروز

  معنی یا پیشنهاد شما

  + افزودن عکس و لینک

  منبع مطلب : abadis.ir

  ترجمه کلمه cellar به فارسی

  [اسم] cellar /ˈsel.ər/ قابل شمارش

  1 زیرزمین سرداب

  معادل ها در دیکشنری فارسی: زیرزمین سرداب

  a coal cellar سرداب ذغال‌سنگ

  2 شرابخانه انبار شراب

  culturally sensitive

  1.He keeps his wine in the cellar.

  1. او شراب خود را در شرابخانه (زیرزمین) نگه می‌دارد.

  منبع مطلب : dic.b-amooz.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 4 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید