این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  معنی نظاره

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  معنی نظاره را از این سایت دریافت کنید.

  معنی نظاره

  معنی واژهٔ نظاره در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب

  نظاره

  لغت‌نامه دهخدا

  نظاره . [ ن َ رَ / رِ ] (از ع ، اِمص ) نگریستن به چیزی . (غیاث اللغات ) (آنندراج ). نَظّارَه . (غیاث اللغات ). نگاه . نگرش . (ناظم الاطباء). نگریستن . نگاه کردن . تماشا کردن . سیر کردن :

  دیگر روز از دو جانب رود ایستاده بودند به نظاره . (تاریخ بیهقی ص 262). من بر اثر استادم برفتم خانه ٔ خواجه ٔ بزرگ زحمتی دیدم و چندان مردم به نظاره ستاده که آن را اندازه نبود. (تاریخ بیهقی ص 160). خواجه خلعت بپوشید و من به نظاره ایستاده بودم آنچه گویم از معاینه گویم . (تاریخ بیهقی ص 150). جمله ٔ مخلوقات به نظاره ٔ او بیرون آمده بودند سلیمان فرونگریست مردی را دید. (قصص الانبیاء ص 174). و گفت این هرگز نباشد که چهل مردان دلو را برکشند برخاست و بر بام قصر به نظاره ایستاد. (قصص الانبیاء ص 59). در نظاره ٔ او [ مرغزار ] آسمان چشم حیرت گشاده . (کلیله ودمنه ).

  من نه پیل آورده ام بس بس نظاره کز سفر

  پیل بالا طوطی شکرفشان آورده ام .

  خاقانی .

  ای ماه نو ستاره ٔ تو

  من شیفته ٔ نظاره ٔ تو.

  نظامی .

  ذرات دو کون دیده گردند

  و آئینه چو ذره در نظاره .

  عطار.

  کی نظاره اهل بخریدن بود

  آن نظاره گول گردیدن بود.

  مولوی .

  نظاره ٔ چمن اردی بهشت خوش باشد

  که بر درخت زند باد نوبهارافشان .

  سعدی .

  || (ص ) تماشاچی . شاهد. تماشاگر.که می نگرد. که می بیند. که تماشا می کند. نَظّاره :

  دو لشکر نظاره بر آن هر دوان

  که تا خود کرا رنج آید به جان .

  فردوسی .

  گرفتند باژ و بخوردند نان

  نظاره بر آن نامداران زنان .

  فردوسی .

  نمک بر پراکند و ببرید و خورد

  نظاره بر او آن سرافراز مرد.

  فردوسی .

  آید بر کشتگان هزار نظاره

  پرّه کشند و بایستند کناره .

  منوچهری .

  مگر نشنیدی از گیتی شناسان

  که باشد بر نظاره جنگ آسان .

  فخرالدین اسعد.

  تو باشی در میان ما در کناره

  نباشد جز درودی بر نظاره .

  فخرالدین اسعد.

  نه خواننده نه راننده نبینم

  همی بینم ستاره چون نظاره .

  ناصرخسرو.

  تاچشم نظاره ز او خبر ندهد

  هم نور جمال او حجیبش بین .

  خاقانی .

  گیرم که مرا دو دیده بستند

  آخر دگران نظاره هستند.

  نظامی . - نظاره پسند :

  وه چه غزالی کز آشنائی زلفت

  هر سر مو بر تنت نظاره پسند است .

  طالب (از آنندراج ). - نظاره پیوند :

  کرد از مژه ٔ نظاره پیوند

  با همنفسان اشارتی چند.

  فیاضی (از آنندراج ).

  - نظاره سازی :

  مجنون ز سر نظاره سازی

  می کرد به چرخ حقه بازی .

  نظامی . - نظاره سنج :

  بودند نظاره سنج چالاک

  در گردش قرعه های افلاک .

  فیاضی (از آنندراج ).

  - نظاره فریب :

  ز سیل اشک چنان شستشوی دیده دهم

  که هر نظاره فریبی بیفتد از نظرم .

  کلیم (از آنندراج ). - نظاره گذار :

  در خیرگی نگاه مرا نیست کوتهی

  روی ترا نظاره گذار آفریده اند.

  فیضی (از آنندراج ).

  جست‌وجوی نظاره در واژه‌نامه‌های دیگر

  نگارش معنی دیگر برای نظاره

  منبع مطلب : www.vajehyab.com

  نظاره

  معنی نظاره - معانی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ اسم ها، فرهنگ معین و عمید، مترادف و متضاد و ... در فرهنگ لغت آبادیس - برای مشاهده کلیک کنید

  نظاره

  /nezAre/

  مترادف نظاره: تماشا، دید، نظر، نگاه، نگرشبرابر پارسی: نگاه

  بستن تبلیغات

  فارسی به انگلیسی

  looking, watching, spectator

  فرهنگ اسم ها

  اسم: نظاره (دختر) (عربی) (تلفظ: nazāre) (فارسی: نَظاره) (انگلیسی: nazare) معنی: نگاه کردن، تماشا، ( در قدیم ) بیننده، تماشاگر، نگریستن برچسب ها: اسم، اسم با ن، اسم دختر، اسم عربی

  لغت نامه دهخدا

  نظاره. [ ن َ رَ / رِ ] ( از ع ، اِمص ) نگریستن به چیزی. ( غیاث اللغات ) ( آنندراج ). نَظّارَه. ( غیاث اللغات ). نگاه. نگرش. ( ناظم الاطباء ). نگریستن. نگاه کردن. تماشا کردن. سیر کردن :

  دیگر روز از دو جانب رود ایستاده بودند به نظاره. ( تاریخ بیهقی ص 262 ). من بر اثر استادم برفتم خانه خواجه بزرگ زحمتی دیدم و چندان مردم به نظاره ستاده که آن را اندازه نبود. ( تاریخ بیهقی ص 160 ). خواجه خلعت بپوشید و من به نظاره ایستاده بودم آنچه گویم از معاینه گویم. ( تاریخ بیهقی ص 150 ). جمله مخلوقات به نظاره او بیرون آمده بودند سلیمان فرونگریست مردی را دید. ( قصص الانبیاء ص 174 ). و گفت این هرگز نباشد که چهل مردان دلو را برکشند برخاست و بر بام قصر به نظاره ایستاد. ( قصص الانبیاء ص 59 ). در نظاره او [ مرغزار ] آسمان چشم حیرت گشاده. ( کلیله ودمنه ).

  من نه پیل آورده ام بس بس نظاره کز سفر

  پیل بالا طوطی شکرفشان آورده ام.

  خاقانی. ای ماه نو ستاره تو من شیفته نظاره تو. نظامی.

  ذرات دو کون دیده گردند

  و آئینه چو ذره در نظاره.

  عطار.

  کی نظاره اهل بخریدن بود

  آن نظاره گول گردیدن بود.

  مولوی.

  نظاره چمن اردی بهشت خوش باشد

  که بر درخت زند باد نوبهارافشان.

  سعدی.

  || ( ص ) تماشاچی. شاهد. تماشاگر.که می نگرد. که می بیند. که تماشا می کند. نَظّاره :

  دو لشکر نظاره بر آن هر دوان

  که تا خود کرا رنج آید به جان.

  فردوسی.

  گرفتند باژ و بخوردند نان

  نظاره بر آن نامداران زنان.

  فردوسی.

  نمک بر پراکند و ببرید و خورد

  نظاره بر او آن سرافراز مرد.

  فردوسی.

  آید بر کشتگان هزار نظاره

  پرّه کشند و بایستند کناره.

  منوچهری.

  مگر نشنیدی از گیتی شناسان

  که باشد بر نظاره جنگ آسان.

  فخرالدین اسعد.

  تو باشی در میان ما در کناره

  نباشد جز درودی بر نظاره.

  فخرالدین اسعد.

  نه خواننده نه راننده نبینم

  همی بینم ستاره چون نظاره.

  ناصرخسرو.

  تاچشم نظاره ز او خبر ندهد

  هم نور جمال او حجیبش بین.

  خاقانی.

  گیرم که مرا دو دیده بستند

  آخر دگران نظاره هستند.

  بیشتر بخوانید ... بستن تبلیغات

  فرهنگ فارسی

  نظرکردن، نگریستن

  ۱ - زیرکی فراست. ۲ - (مصدر ) نظر کردن نگریستن تماشا کردن . ۳ - ( اسم ) نظر نگرش تماشا : کسان را بنظاره عجیب آن می برد . یا در نظاره بودن . تماشا کردن و چون این پادشاه در سخن آمدی جهانیان بایستی که در نظاره بودندی که در پاشیدی و شکر شکستی ...

  نظر کنندگان . نظاره . تماشاچی . تماشاگر . شاهد . که چیزی را می نگرد . که به چیزی نگاه می کند . نگرنده و تماشا کننده .

  فرهنگ معین

  (نَ ظّ رِ ) [ ع . ] (ص . ) بیننده ، تماشاگر.

  (نِ رِ ) [ ع . نظارة ] ۱ - (اِمص . ) زیرکی ، فراست . ۲ - (مص م . ) در فارسی : نگاه کردن ، تماشا کردن .

  فرهنگ عمید

  نظر کردن، نگریستن: سخن درست بگویم نمی توانم دید / که می خورند حریفان و من نظاره کنم (حافظ: ۷۰۰ ).

  ۱. جمعی از مردم که به طرف چیزی نگاه کنند، گروه بینندگان، تماشاکنندگان، تماشاچیان.

  ۲. (اسم مصدر ) = نِظاره

  پیشنهاد کاربران

  ترتیب: قدیمیجدیدرای موافقرای مخالف

  حدیث

  ١١:١٨ - ١٣٩٩/١٠/١٧

  نظر کردن نگریستن به چیزی

  گزارش

  12 | 1

  آتنا

  ١٧:٠٦ - ١٣٩٩/١١/١١

  تماشا کردن یا نگاه کردن

  گزارش

  7 | 1

  نظاره

  ٠٥:٠٥ - ١٤٠٠/١٢/٠٥

  نظاره : نگاه ، تماشا ، نگریستن.

  نظاره : /nazāre/ نظاره ( عربی ) ( در قدیم ) بیننده، تماشاگر.

  اسم نظاره مورد تایید ثبت احوال ایران برای نامگذاری دختر است .

  گزارش

  2 | 0

  نازنین

  ٠٣:٢٩ - ١٤٠٠/١٢/١٩

  نظاره : نگریستن، نظر کردن، تماشا، نگاه کردن، شاهد .

  گزارش

  0 | 0

  مشاهده پیشنهاد های امروز

  معنی یا پیشنهاد شما

  + افزودن عکس و لینک

  منبع مطلب : abadis.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 4 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید