این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  مخالف باختر کلاس پنجم

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  مخالف باختر کلاس پنجم را از این سایت دریافت کنید.

  باختر

  معنی باختر - معانی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ اسم ها، فرهنگ معین و عمید، مترادف و متضاد و ... در فرهنگ لغت آبادیس - برای مشاهده کلیک کنید

  باختر

  /bAxtar/

  مترادف باختر: بابل، غرب، مغربمتضاد باختر: خاور، شرق، مشرق

  فارسی به انگلیسی

  west, occident

  فرهنگ اسم ها

  اسم: باختر (دختر) (فارسی) (کهکشانی) (تلفظ: bākhtar) (فارسی: باختر) (انگلیسی: bakhtar) معنی: مغرب، در پهلوی به معنی ستاره، ( در پهلوی ) به معنی ستاره است برچسب ها: اسم، اسم با ب، اسم دختر، اسم فارسی، اسم کهکشانی

  لغت نامه دهخدا

  باختر. [ ت َ ] ( اِ ) شمال. در اوستا بمعنی شمال است و اصل آن اباختر یعنی ماورأتر، آنطرف تر. ( فرهنگ شاهنامه رضازاده شفق ). در اوستا اَپاخْتَرَ یا اَباخْذَر آمده. در فارسی باختر گوئیم. در مزدیسنا آرامگاه اهریمن و دیوها و جای دوزخ خوانده شده. ( خرده اوستا تفسیر پورداودحاشیه ص 87 ). شمال را محل آسیب و نحوست دانسته اند.رجوع به یشتها تفسیر پورداود ج 2 حاشیه ص 168 شود:و اما، حکماء عالم ، جهان را بخشش کردند بر برآمدن وفروشدن خورشید به نیمروز، و حد آن چنان باشد که از سوی مشرق از آنجا که خورشید به کوتاه ترین روزی برآید، و از سوی مغرب از آنجا که خورشید به درازترین روزی فروشود و این به علم حساب معلوم گردد [ و این جمله را بچهار قسمت کرده اند: خراسان و ایران ( خاوران ) و نیمروز و باختر؛ هرچه حد شمال است باختر گویند و هرچه حد جنوب است نیمروز گویند و میانه اندر، بدو قسمت شود، هرچه حد شرقست خراسان گویند و هرچه مغربست ایرانشهر ] واﷲ المستعان . ( تاریخ سیستان صص 23 - 24 ) . || مشرق. ( برهان ) ( تفلیسی ). بمعنی مشرق اکثر است. ( غیاث ) ( آنندراج ) ( انجمن آرا ). و لفظ باختر مخفف بااختر است و اختر آفتاب را گویند و ماه را نیز اختر میگویند . ( غیاث ). بمعنی مشرق و خاور آید. ( شرفنامه منیری ). خراسان. تحقیق آن است که باختر مخفف بااختر است و اختر ماه و آفتاب هر دو را گویند پس باختر مشرق و مغرب را توان گفت و ازین جهت متقدمین بر هر دو معنی این لفظ را استعمال کرده اند لیکن خوار مرادف خور بیشتر آمده ازین جهت خاور بیشتر بمعنی مشرق استعمال می شود و بنابرین آفتاب را عروس خاوری گفته اند چنانکه خاقانی گفته است :

  درده ازآن چکیده خون زایله تن رزان

  کابله رخ فلک برده عروس خاوری.

  در فرهنگ دساتیر آمده که معنی باختر بمشرق کردن خطای بزرگ و غلط محض است که خور نام آفتاب است و شید بمعنی روشنی و همین اصح است. ( آنندراج ) ( انجمن آرا ) :

  چوخورشید سر برزد از باختر

  سیاهی بخاور فروبرد سر.

  فردوسی ( از شرفنامه منیری ).

  چو بشنید بدگوهر افراسیاب

  که شد طوس و رستم بر آن روی آب

  شد از باختر سوی دریای گنگ

  دلی پر ز کین و سری پر ز جنگ.

  فردوسی.

  چو از باختر برزند تیغ هور

  ز کان شبه سر برآرد بلور

  فردوسی ( از حاشیه فرهنگ اسدی خطی نخجوانی ).

  تا بتابد نیمروزان از تف خورشید سنگ

  بیشتر بخوانید ...

  فرهنگ فارسی

  باکتریان غرب، مغرب

  ( اسم ) در اوستا اپاختره بمعنی شمال آمده و جایگاه اهریمن و دیوان و دوزخ دانسته شده در پهلوی نیز اپاختر بدین معنی و نیز بمعنی سیاره آمده . در زبان فارسی اکثر بمعنی مغرب استعمال میشود در برابر خاور : ( چو خورشید در باختر گشت زرد شب تیره گفتش که از راه گرد . ) ( فردوسی ) ولی گاه نیز بعکس باختر بمعنی مشرق و خاور بمعنی مغرب آمده : ( تا زمین در روز گیرد روشنی از باختر همچو اندر شب فلک تاریکی از خاور گرفت . )

  فرهنگ معین

  (تَ ) ( اِ. ) مغرب .

  فرهنگ عمید

  ۱. غرب، مغرب. ۲. [قدیمی] مشرق.

  دانشنامه اسلامی

  [ویکی فقه] باختر (ابهام زدایی). واژه باختر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:• روزنامه باختر، نشریه ای که از ۱۳۱۴ تا ۱۳۲۰ ش، در اصفهان و از ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۵ ش، در تهران انتشار می یافت.• مجله باختر، ماهنامه فرهنگی و اجتماعی که از آذر ۱۳۱۲ تا مهر ۱۳۱۴ در اصفهان منتشر می شد.• روزنامه باختر امروز ، روزنامه عصر تهران که از ۸ مرداد ۱۳۲۸ ش در تهران منتشر می شد.

  ...

  wikifeqh: باختر_(ابهام_زدایی)

  دانشنامه عمومی

  باختر به معنی غرب است و ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  باختر (بلخ) به معنی سرزمین باکتریا یا بلخ

  ناحیه باختر wiki: باختر

  باختر (بلخ). باختر (باختری: بخلو، آوانویسی به لاتین: Baxlo) یا در زمان متأخرتر تُخارستان نام سرزمین باستانی وسیعی که قسمت های وسیعی از مناطق شرقی ایران باستان را دربر می گرفت. باختر از شمال با سرزمین سُغد و آمودریا و از مشرق با چین و از جنوب با هندوستان و رشته کوه هندوکش محدود بوده است. پایتخت آن شهر باختر (به یونانی: Βάκτρα باکترا) یا زاریاسپا بوده که اکنون بلخ می گویند و امروزه شهری کوچکی است در ولایت بلخ در شمال افغانستان امروزی.

  بلخ تمدن باختر-مرو زبان باختری

  بلخ در دانشنامه ها و واژه نامه های فارسی

  نام بلخ در اوستا به شکل بخدی (bāxδi) آمده که با صفت بخدیم سریرام اردو درفشام (بلخ زیبا و دارای پرچم های بلند)، جزء سرزمین های اهورامزدا آفریده است. در پارسی میانه به شکل بخل تلفظ می شده (و واژه پارسی دری «بلخ» نیز از همین واژه گرفته شده است) و بامیک صفت آن است؛ که به معنی درخشان و باشکوه است. بنابر عقیده پروفسور دارمستتر در زند اوستا ریشهٔ این کلمه بامیه است که به معنای درخشان است. در پارسی باستان آن را Bāxtriš تلفظ می کردند.

  ریخت یونانی باختریش، باکترا یا باکتریانه است. همین واژه وارد لاتین شده و به صورت باکتریا یا باکتریانا در آمده است و به همین شکل در انگلیسی نیز تلفظ می شود. در زبان چینی بلخ را باهی هی و بنابرگفتهٔ هیوان تسنگ زائر چینی که در سال ۶۲۹ میلادی که به بلخ آمده بود پوهو نامیده شده است؛ همچنین در تاریخ هان آن را به صورت کشور تاهیا نوشته اند که البته بیشتر این نام به بدخشان گفته می شد. یونانیان بلخ را به صفت پیلوتیمی تیوس یا پولی تیمی تیوس می نامیدند که به معنای گرانبهاترین است. یعنی گوهر ایران. در نوشته های موسس خورناتسی مورخ ارمنی که در قرن پنج و شش میلادی می زیسته از بلخ با نام باهلی یاد شده است و در ادبیات سانسکریت به شکل بالهیکه آمده است. در نسخه ایلامی سنگ نبشته بیستون به شکل بکه شی اش یا بکتوری ایش ضبط شده و فرم آکادی آن نیز باهاتر است.

  منبع : abadis.ir

  متضاد و مخالف هریک از کلمات زیر در کدام گزینه آمده است ؟ باختر ، شباهت ، جوان

  متضاد و مخالف هریک از کلمات زیر در کدام گزینه آمده است ؟ باختر ، شباهت ، جوان

  برندگان مرحله اول چالش معلم شو 🎁

  ثبت نام   ورود

  پربازدیدها: #تیزهوشان_ششم #تیزهوشان_نهم #هماهنگ_نهم #مدرسه_یاب

  درس 1: تماشاخانه فارسی پنجم دبستان درسنامه آموزشی این مبحث

  متضاد و مخالف هریک از کلمات زیر در کدام گزینه آمده است ؟

  باختر ، شباهت ، جوان

  1 ) مشرق ،تشبیه ، پیر 2 ) غرب ، یکسان ، برنا 3 ) مغرب ، تفاوت ، پیر 4 ) خاور، تفاوت ، پیر گزارش خطا یک تست دیگه بزن یک آزمون کامل بده

  تحلیل ویدئویی تست

  1400/10/5 محمدباقر نصیری

  ویدیو دوره کامل آموزشی، فارسی پنجم دبستان

  مدرس: سمیرا حسن زاده

  مدت دوره: 14 ساعت (25 فایل)

  فارسی

  1771 تست 20,662 تومان

  ریاضی

  1970 تست 22,983 تومان

  علوم تجربی

  1871 تست 21,828 تومان

  هدیه‌های آسمانی

  556 تست 6,487 تومان

  مطالعات اجتماعی

  1158 تست 13,510 تومان

  قرآن

  114 تست 1,330 تومان

  نمونه سوالات مرتبط

  آزمون آنلاین

  16 تست

  آزمون درس 1 تا 6 فارسی پنجم ابتدائی

  تیم مدیریت گاما

  آزمون آنلاین

  15 تست

  آزمون درس های 9 تا 17 فارسی پنجم

  تیم مدیریت گاما

  آزمون آنلاین

  12 تست

  آزمون تستی درس نهم فارسی پنجم دبستان | نام آوران دیروز، امروز، فردا

  تیم مدیریت گاما

  4 صفحه

  آزمون تستی لغات فارسی پنجم ابتدایی | درس‌ 1 تا 8

  آرش کمانگر

  34 صفحه

  واژه های مترادف، مخالف و هم خانواده درس به درس کتاب فارسی پنجم

  میلاد کریمی خانقاه

  رایـــــگان

  2 صفحه

  نمونه سوال امتحانی بخوانیم و بنویسیم پنجم دبستان - آبان ماه

  شیرین شاهانی

  3 صفحه

  ارزشیابی مستمر فارسی پنجم دبستان | درس 1 تا 8

  kh تاج الدینی

  2 صفحه

  ارزشیابی مستمر فارسی پنجم دبستان شهید فلاحی طبس | درس 1: تماشاخانه تا درس 2: فضلِ…

  mostafa moradi

  2 صفحه

  تمرین فارسی پایه پنجم دبستان ایران | درس چهارم: بازرگان و پسران

  اسحاق بایرامی

  1 صفحه

  آزمون املای بدون نقطه فارسی پنجم دبستان آیت اله مدنی | درس 13: روزی که باران می‌بارید

  علی بلندگرامی

  2 صفحه

  آزمون نوبت اول املا پنجم دبستان شهید رحمت ا...یعقوبی | دی ماه 97

  حسن جهاندیده

  7 صفحه

  آزمون فارسی پنجم ابتدائی ویژه آمادگی ورودی مدارس تیزهوشان | فصل 5: راه زندگی

  امین یزدی زاده

  2 صفحه

  ارزشیابی مستمر فارسی پنجم دبستان | درس های 1 و 2 و 3

  جواد دیانت

  محتواهای آموزشی مرتبط

  فایل های پاورپوینت، ویدئو، صوتی، متنی و ...

  تدریس آنلاین صفحه 130 تا 131 ریاضی پنجم | فصل 7: میانگین

  کلیپ آموزش کار در کلاس های صفحات 115 و 116: حجم

  حل نمونه سوال امتحانی نوبت اول درس مطالعات اجتماعی | سری 4 | فصل 1: زندگی با دیگران تا درس 10: کشور ما چگونه اداره می‌شود؟

  موارد بیشتر ارسال فایل

  پرسش و پاسخ های مرتبط

  سوال کنید یا به سوالات دیگران پاسخ دهید ...

  آیا وجود مرکز تقارن برای یک شکل، به معنی وجود محور تقارن برای آن شکل است؟

  آیا یک شکل می تواند بی نهایت محور تقارن داشته باشد؟

  فرق محور تقارن و مرکز تقارن چیست؟

  منبع : gama.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مونسه محمدیار 4 روز قبل
  0

  متضاد باختر رو می خوام

  ب ا خ ت ر 3 ماه قبل
  0

  باختر

  مهدی 10 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید