این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  فرمول محیط مربع

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  فرمول محیط مربع را از این سایت دریافت کنید.

  فرمول های ریاضی(محیط،مساحت و حجم اشکال هندسی)

  یک ضلع × خودش = مساحت مربع یک ضلع × 4 = محیط مربع طول × عرض = مساحت مستطیل 2× (طول + عرض) = محیط مستطیل 2 ÷ (قاعده × ارتفاع) = مساحت مثلث مجموع سه ضلع =

  وبلاگ یاسین فتحی

  وبلاگ یاسین فتحی فرمول های ریاضی(محیط،مساحت و حجم اشکال هندسی)

  یک ضلع × خودش = مساحت مربع

  یک ضلع × 4 = محیط مربع

  طول × عرض = مساحت مستطیل

  2× (طول + عرض) = محیط مستطیل

  2 ÷ (قاعده × ارتفاع) = مساحت مثلث

  مجموع سه ضلع = محیط مثلث

  نصف ارتفاع × (قاعده بزرگ + قاعده کوچک) = مساحت ذوزنقه

  مجموع 4 ضلع = محیط ذوزنقه

  2÷ (قطر بزرگ × قطر کوچک) = مساحت لوزی

  یک ضلع × 4 = محیط لوزی

  ارتفاع × قاعده = مساحت متوازی الاضلاع

  مجموع دو ضلع متوالی × 2 = محیط متوازی الاضلاع

  عدد پی × مجذور شعاع = مساحت دایره

  14/3 × شعاع × شعاع

  14/3 × قطر = محیط دایره

  مساحت کره

  چهار ×عدد پی × مجذور شعاع = مساحت کره

  حجم کره

  عدد پی × شعاع به توان 3  ضرب در عدد چهار سوم = حجم کره

  14/3 × (نصف قطر کوچک × نصف قطر بزرگ) = مساحت بیضی

  یک ضلع × تعداد اضلاع = محیط چند ضلعی منتظم

  طول یال × مساحت یک وجه = حجم مکعب

  ارتفاع × عرض × طول = حجم مکعب مستطیل

  ارتفاع × قاعده = حجم مکعب

  ارتفاع هرم × مساحت قاعده هرم  بر روي سه= حجم هرم

  ارتفاع × مساحت قاعده = حجم استوانه

  ارتفاع × محیط قاعده = مساحت جانبی

  سطح دو قاعده + مساحت جانبی = سطح کل استوانه

  مجموع مساحت سطوح جانبی  = مساحت جانبی منشور

  مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی = مساحت کلی منشور

  ارتفاع × مساحت قاعده برروي سه= حجم مخروط

  محیط - مساحت - محیط و مساحت اشکال هندسی

  مساحت مـــربع = اندازه يـــک ضلع × ضلع دیگر

  محيــط مـــربــــع = يک ضلع × 4

  2) مساحت مسـتطيـــــــل = طـول × عـرض

  محيط مستطيل = ( طول + عرض) × 2

  3) مساحت مثلث = ( قاعده × ارتــــــفاع ) ÷ 2

  محيط مثلث = مجموع سه ضلع

  4) مساحت مثلث متساوي الاضلاع = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2

  محيط مثلث متساوي الاضلاع = يک ضلع × 3

  5) مساحت مثلث متساوي الساقين = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2

  محيط مثلث متساوي الساقين= مجموع سه ضلع

  6) مساحت مثلث قائم الزاويه = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2

  محيط مثلث قائم الزاويه = مجموع سه ضلع

  7) مساحت ذوزنقه = ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک ) × نصف ارتفاع

  محيط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع

  8) مساحت لوزي = ( قطر بزرگ × قطر کوچک ) ÷ 2

  محيط لوزي = يک ضلع × 4

  9) مساحت متوازي الاضلاع = قاعده × ارتفاع

  محيط متوازي الاضلاع = مجموع دو ضلع متوالي × 2

  10) مساحت دايره = عدد پي ( 14/3 ) × شعاع × شعاع

  محيط دايره = عدد پي ( 14/3 ) × قطر

  11) مساحت کره = 4 × 14/3 × شعاع به توان دو

  حجم کره = چهار سوم × 14/3 × شعاع به توان سه

  12) مساحت بيضي = (نصف قطر بزرگ × نصف قطر کوچک ) × 14/3

  13 ) محيط چند ضلعي منتظم = يک ضلع × تعداد اضلاعش

  14 ) حجم مکعب مستطيل = طـول × عـرض × ارتفاع

  حجم مکعب مربع = قاعده × ارتفاع ( طول يال×مساحت يک وجه)

  15 ) حجم هرم = مساحت قاعده ي هرم × ارتفاع هرم× يک سوم

  16) مساحت جانبي استوانه = محيط قاعده × ارتفاع     حجم استوانه = مساحت قاعده × ارتفاع

  سطح کل استوانه = سطح دو قاعده + مساحت جانبي ( مساحت مجموع دو قاعده + ارتفاع × پيرامون قاعده )

  17) مساحت جانبي منشور = مجموع مساحت سطوح جانبي

  مساحت کلي منشور = مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبي

  18) حجم مخروط = مساحت قاعده × يک سوم × ارتفاع

  + نوشته شده در جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 9:51 توسط یاسین فتحی  | نظر بدهيد

  خانه پروفایل مدیر وبلاگ آرشیو وبلاگ عناوین نوشته ها

  نوشته‌های پیشین

  آبان ۱۳۹۴ بهمن ۱۳۹۲ دی ۱۳۹۲

  نویسندگان

  یاسین فتحی morteza

  پیوندها

  محمد ورمزیازی

  وبلاگ گروهی دانش اموزان مدرسه تیزهوشان علامه حلی

  مرتضی رنجبر علیرضا عارف ابولفضل حسینی

  سيد محمد سيدي(دبير علوم تجربي)

  حميد رضا جعفري(دبير رياضي)

  ابولقاسم کریمی(مدیر)

  سید عرفان هاشمی علیرضا جابری علی رحیمی

  وبلاگ بازی (قلعه دانلود)

  BLOGFA.COM

  منبع : yasinfat1380.blogfa.com

  فرمول ریاضی مساحت و محیط اشکال هندسی

  فرمول تمامی مساحت ها، محیط ها و حجم اشکال هندسی فرمول ریاضی ، فرمول محیط دایره ، فرمول مساحت دایره ، فرمول مساحت و محیط تمامی اشکال هندسی ، فرمول های ریاضی ، محاسبه محیط دایره ، محیط دایره ، مساحت دایره ، مساحت مثلث ، مساحت مربع ، مساحت مستطیل ، متساوی الاضلاع ، متساوی الساقین ، کره ، بیضی ، ذوزنقه ، لوزی و...

  دیگر

  فرمول ریاضی مساحت و محیط اشکال هندسی

  فرمول ریاضی مساحت و محیط اشکال هندسی فرمول ریاضی مساحت، محیط و حجم اشکال هندسی (مربع ، مستطیل ، مثلث ، متساوی الاضلاع ، متساوی الساقین ، دایره ، کره ، بیضی ، ذوزنقه ، لوزی و...)

  سیدرضا بازیار۳ اردیبهشت , ۱۳۹۷13 1 دقیقه خواندن

  فرمول ریاضی تمامی مساحت ها، محیط ها و حجم اشکال هندسی

  فرمول مساحت و محیط اشکال هندسی:

  1

  مساحت مربع = یک ضلع × خودشمحیط مربع = یک ضلع × 4

  2

  مساحت مستطیل = طول × عرضمحیط مستطیل = ( طول + عرض) × 2

  3

  مساحت مثلث = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2محیط مثلث = مجموع سه ضلع

  4

  مساحت مثلث متساوی الاضلاع = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2محیط مثلث متساوی الاضلاع = یک ضلع × 3

  5

  مساحت مثلث متساوی الساقین = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2محیط مثلث متساوی الساقین = مجموع سه ضلع

  6

  مساحت مثلث قائم الزاویه = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2محیط مثلث قائم الزاویه = مجموع سه ضلع

  7

  مساحت ذوزنقه = ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک ) × ارتفاع ÷ 2محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع

  8

  مساحت لوزی = ( قطر بزرگ × قطر کوچک ) ÷ 2محیط لوزی = یک ضلع × 4

  9

  مساحت متوازی الاضلاع = قاعده × ارتفاعمحیط متوازی الاضلاع = مجموع دو ضلع متوالی × 2

  10

  مساحت دایره = عدد پی ( 3/14 ) × شعاع × شعاعمحیط دایره = عدد پی ( 3/14 ) × قطر

  11

  مساحت کره = 4 × 3/14 × شعاع به توان دوحجم کره = چهار سوم × 3/14 × شعاع به توان سه

  12

  مساحت بیضی = (نصف قطر بزرگ × نصف قطر کوچک ) × 3/14

  13

  محیط چند ضلعی منتظم = یک ضلع × تعداد اضلاعش

  14

  حجم مکعب مستطیل = طول × عرض × ارتفاعحجم مکعب مربع = قاعده × ارتفاع ( طول یال × مساحت یک وجه)

  15

  حجم هرم = مساحت قاعده ی هرم × ارتفاع هرم× یک سوم

  16

  مساحت جانبی استوانه = محیط قاعده × ارتفاع حجم استوانه = مساحت قاعده × ارتفاعسطح کل استوانه = سطح دو قاعده + مساحت جانبی ( مساحت مجموع دو قاعده + ارتفاع × پیرامون قاعده )

  17

  مساحت جانبی منشور = مجموع مساحت سطوح جانبیمساحت کلی منشور = مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی

  18

  حجم مخروط = مساحت قاعده × یک سوم × ارتفاع

  برچسب ها حجم استوانه ریاضی ریاضیات فرمول فرمول ریاضی فرمول محیط دایره فرمول مساحت دایره

  فرمول مساحت و محیط اشکال هندسی

  فرمول مساحت و محیط تمامی اشکال هندسی

  فرمول های ریاضی محاسبه محیط دایره محیط محیط دایره مساحت مساحت دایره مساحت مثلث مساحت مربع مساحت مستطیل

  منبع : www.seyedrezabazyar.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 11 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید