این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  ضرورت داشتن تقویم موجب پیشرفت کدام علم در دوران باستان شد

  ضرورت داشتن تقویم موجب پیشرفت کدام علم در دوران باستان شد را از این سایت دریافت کنید.

  درس چهارم تاریخ ایران و جهان1

  گروه تاریخ خوزستان موضوعات مربوط به گروه آموزشی تاریخ متوسطه استان خوزستان

  درس چهارم تاریخ ایران و جهان1

  سؤالات درست و نادرست1)    رامسس دوم توانست تمام مصر را به زير سلطه فرمانروايي خود درآورد. درست™              نادرست™2)    سلاطین اهرام در فرمانروایان مصر از شهرت بيشتري برخوردار بوده‌انددرست™              نادرست™3)    حضرت موسي(ع) در زمان منس ظهور كرد.درست™              نادرست™4)    خط هيروگليف مورد استفاده طبقه تجار و متوسط مصر بوده است .درست™              نادرست™5)    دولت هخامنشی پس از مرگ آخرین فرعون نوین مصر به این سرزمین لشکر کشید.  درست™              نادرست™6)    خط دموتیک در مصر باستان توسط کاهنان مورد استفاده قرار می گرفت.درست™              نادرست™7)    ضرورت داشتن تقویم موجب پیشرفت نسبی علم هندسه در میان مصریان قدیم بوده است.درست™              نادرست™8)    قدیمی‌ترین کاغذ شناخته شده در جهان پاپیروس نام دارد.درست™              نادرست™9)    تأیید سلطنت فراعنه از وظایف کاهنان مصری بود.درست™              نادرست™10)      شهرت تمدن مصر بیشتر به خاطر وجود رود نیل در این سرزمین است.درست™              نادرست™11)      سلاطين اهرام در عصر ميانه مصر مي‌زيستند.درست™              نادرست™سؤالات چهار گزینه‌ای1)    شهرت تمدن مصر بيشتر به خاطر چيست؟  الف) رود نيل                  ب) ميراث‌هاي فرهنگي                   ج) وجود فراعنه                د) ظهور حضرت موسي(ع)2)    به  چه دليل مصريان مردگان را موميايي مي‌كردند؟الف) علاقه به مردگان                 ب) اعتقاد به زندگي مجدد          ج) ترس از گسترش بيماري      د) پرستش مردگان3)    در زمان كدام پادشاه تمام سرزمين هاي مصر براي نخستين بار يكپارچه شد؟الف: منس                ب: رامسس دوم                ج: خوفو                   د: توتنخامون4)    اهرام مصر دركدام دوره از دوران تاريخي مصر باستان ساخته شده است ؟الف: پادشاهي كهن             ب: پادشاهي ميانه            ج: پادشاهي نوين              د: عصر امپراتوري 5)    بيشترين آثار باقيمانده از مصر باستان مربوط به دوره كداميك از فراعنه مي باشد؟الف: رامسس دوم               ب: منس                   ج: توتنخامون                   د: بطلميوس 6)    هدف اصلي مصريان باستان در موميايي كردن اجساد چه بود؟الف: جاويد ماندن انسان                            ب: حفظ اسطوره هاي خدايان ج: راضي نگه داشتن خدايان                        د: ادامه حيات همزاد انسان 7)    طغيانهاي هرساله رودنيل از موجبات پيشرفت كدام گزينه در مصر باستان شد؟الف: نجوم               ب: هندسه و رياضي              ج: پزشكي                  د: خط 8)    چه گروهي درمصر باستان با خط هيروگليف آشنا بودند؟الف: تجار                ب: كاهنان مصري              ج: مردم عادي                   د: طبقات متوسط جامعه 9)    كاهنان مصر باستان در كدام قسمت از هرم قدرت قرار داشتند ؟ الف : راس هرم                       ب: طبقه اول و دوم                 ج: طبقه سوم وچهارم                د: پايين ترين طبقه 10)          قانون گذاري در مصر باستان دراختيار چه كساني بود؟ الف: كاهنان مصري                ب: فراعنه                       ج: وزيران                            د: اشراف و رؤساي ادارات 11)          سالنامه هاي مصرباستان شامل چه مطالبي بود ؟ الف: فتوحات                       ب: داستانهاي خيالي             ج: سرودهاي ديني               د: دعاها 12)          شهرت تمدن مصر بيشتر به خاطر چيست ؟ الف: ميراثهاي فرهنگي بجا مانده                         ب: اهرام ثلاثه ج: رود نيل و رونق كشاورزي                             د: فرمانروايي فرعون ها سؤالات تکمیل کردنی1)    قديمي‌ترين كاغذ شناخته شده در تاريخ جهان ....................................نام دارد.2)    حضرت موسي(ع) در زمان ....................................  ظهور كرد.3)    شهرت تمدن مصر بيشتر به خاطر ............................................ است.4)    سالنامه هاي مصرباستان شامل .................................. بود.5)    قانون گذاري در مصر باستان دراختيار ....................................... بود.6)    درمصر باستان ..............................................با خط هيروگليف آشنا بودند.7)    طغيانهاي هرساله رودنيل از موجبات پيشرفت .......................................... در مصر باستان شد.8)    هدف اصلي مصريان باستان در موميايي كردن اجساد ...................................................... بود.9)    اهرام مصر در دوره ..........................................از دوران تاريخي مصر باستان ساخته شده است.10)      بیشترین نوشته‌های باق مانده از مصریان به خط .................................. است.سؤالات جور کردنیموارد زیر مطابقت دهیدگروه الف                                                  گروه ب

  منبع مطلب : www.historygroupkh.blogfa.com

  درسنامه آموزشی تاریخ (1) انسانی کلاس دهم رشته ادبیات و علوم انسانی درس 2: تاریخ؛ زمان و مکان

  تاریخ؛ زمان و گاه شماری | تاریخ و مکان؛ تأثیر جغرافیا بر رویدادهای تاریخی | ابداع گاه شماری | تاریخچۀ گاه‌شماری در جهان | فعّالیت 1 (صفحهٔ 13 کتاب درسی) | تاریخچۀ گاه شماری در ایران | فعّالیت 2 (صفحهٔ 15 کتاب درسی) | تطبیق و تبدیل تقویم‌ها | فعّالیت 3 (صفحهٔ 15 کتاب درسی) | فعّالیت 4 (صفحهٔ 16 کتاب درسی) | خط زمان | فعّالیت 5 (صفحهٔ 16 کتاب درسی) | جست‌وجو و کاوش (صفحهٔ 18 کتاب درسی) | نقشه‌های تاریخی | پرسش‌های نمونه (صفحهٔ 19 کتاب درسی)

  درسنامه آموزشی تاریخ (1) انسانی کلاس دهم رشته ادبیات و علوم انسانی با پاسخ

  درس 2: تاریخ؛ زمان و مکان

  آخرین ویرایش: 12:57   1401/08/26

  گزارش خطا 38674 تاریخ (1)

  فصل 1: تاریخ شناسی؛ کاوش در گذشته

  درس 1: تاریخ و تاریخ‌نگاری

  درس 2: تاریخ؛ زمان و مکان

  درس 3: باستان‌شناسی؛ در جست‌و جوی میراث فرهنگی

  فصل 2: جهان در عصر باستان؛ میراث بشری

  درس 4: پیدایش تمدن؛ بین النهرین و مصر

  درس 5: هند و چین درس 6: یونان و روم

  فصل 3: ایران در عصر باستان؛ سرآغاز هویت ایرانی

  درس 7: مطالعه و کاوش در گذشته‌های دور

  درس 8: سپیده دم تمدن ایرانی

  درس 9: از ورود آریایی‌ها تا پایان هخامنشیان

  درس 10: اشکانیان و ساسانیان

  درس 11: آیین کشور داری

  درس 12: جامعه و خانواده

  درس 13: اقتصاد و معیشت

  درس 14: دین و اعتقادات

  درس 15: زبان، علم و آموزش

  درس 16: هنر و معماری

  پاورپوینت دوره آموزشی، تاریخ (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری

  مدرس: ندا راد

  مدت دوره: 332 اسلاید (9 فایل)

  ریاضی (1)

  1705 تست 119,350 تومان

  تاریخ (1)

  2108 تست 147,560 تومان

  دین و زندگی1

  1387 تست 97,090 تومان

  منطق

  1280 تست 89,600 تومان

  ریاضی و آمار (1)

  752 تست 52,640 تومان

  عربی (1)

  1090 تست 76,300 تومان

  فیزیک (1)

  1457 تست 101,990 تومان

  جامعه شناسی (1)

  994 تست 69,580 تومان

  زبان انگلیسی (1)

  1710 تست 119,700 تومان

  اقتصاد

  778 تست 54,460 تومان

  عربی (1)

  863 تست 60,410 تومان

  شیمی (1)

  1756 تست 122,920 تومان

  هندسه (1)

  632 تست 44,240 تومان

  علوم و فنون ادبی (1)

  837 تست 58,590 تومان

  آمادگی دفاعی

  372 تست 26,040 تومان

  تفکر و سواد رسانه‌ای

  443 تست 31,010 تومان

  جغرافیای ایران

  1217 تست 85,190 تومان

  فارسی (1)

  1494 تست 104,580 تومان

  زیست شناسی (1)

  3609 تست 252,630 تومان

  تاریخ اسلام (1)

  155 تست رایگان

  زمان و مکان، دو رکن مهم دانش تاریخ به شمار می‌روند و نخستین پرسش تاریخ نگاران این است که رویدادهای تاریخی در چه زمانی و کجا رخ داده‌اند. در این درس، شما با بررسی تجربیات جوامع باستانی برای اندازه گیری زمان، با اهمیت گاه‌شماری در مطالعۀ تاریخ آشنا می‌شوید.

  تاریخ؛ زمان و گاه شماری

  دانش تاریخ بدون توجه به زمان، معنایی ندارد؛ چرا که رویدادهای تاریخی در زمان معینی در گذشته روی داده‌اند و بدون آگاهی از زمان روی دادن آنها، نمی‌توان به درکی منطقی و درستی از تاریخ دست یافت.

  ابداع گاه شماری

  انسان‌ها از گذشته‌های بسیار دور با زمان و نحوۀ سنجش آن مواجه بوده‌اند. یکی از دستاوردهای مهم بشر، اندازه گیری زمان و ابداع گاه‌شماری یا تقویم است.

  منبع مطلب : gama.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 6 روز قبل
  -2

  ضرورت داشتن تقویم، موجب پیشرفت کدام علم در دوران باستان شد

  ناشناس 6 روز قبل
  0

  ضرورت داشتن تقویم در دوران باستان......این جوابش کجاست خیلی خیلی خیلی خیلی چیز هستین

  حمید 6 روز قبل
  0

  ضرورت داشتن تقویم موجب پیشرفت کدام علم در دوران باستان شد

  ایلیا 6 روز قبل
  0

  ضرورت داشتن تقویم موجب پیشرفت کدام علم دردوران باستان شد

  امید 6 روز قبل
  0

  ضرورت داشتن تقویم موجب پیشرفت کدام علم در دوران باستان شد

  ناشناس 7 روز قبل
  -1

  ضرورت داشتن تقویم موجب پیشرفت کدام علم در دوران باستان شد

  محمد 9 روز قبل
  -1

  سلام.موفق باشید.

  بهار 9 روز قبل
  0

  ضرورت داشتن تقویم موجب پیشرفت کدام علم در دوران باستان شد

  بهار 9 روز قبل
  0

  ضرورت داشتن تقویم موجب پیشرفت کدام علم در دوران باستان شد

  اراس 10 روز قبل
  0

  نمدانم

  پپ 11 روز قبل
  0

  نجوم

  طاها 11 روز قبل
  0

  تاریخ

  برای پاسخ کلیک کنید