این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  صفحه ی 83 ریاضی نهم

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  صفحه ی 83 ریاضی نهم را از این سایت دریافت کنید.

  جواب صفحه 83 ریاضی سوم

  در این نوشته با جواب صفحه 83 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

  در این نوشته با جواب صفحه 83 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

  جواب صفحه 83 ریاضی سوم

  1- با خط کش پاره‌خط‌های زیر را اندازه بگیرید. این اندازه‌ها را با واحدهای سانتی‌متر و میلی‌متر بنویسید.

  میلی‌متر 30 = س د سانتی‌متر 3 = س د

  میلی‌متر 50 = م ن سانتی‌متر 5 = م ن

  2- در شکل زیر سه خطّ راست دو به دو همدیگر را قطع کرده‌اند. نقطه‌های روی شکل را نام گذاری کنید.از برخورد این سه خط یک مثلّث به وجود آمده است.

  دور این مثلّث را رنگ کنید.

  دور این مثلّث از چند پاره خط درست شده است؟ آن‌ها را نام ببرید. 3

  جواب صفحه 83 ریاضی سوم

  اندازه‌گیری کن فاصله ی هریک از نقطه‌های روی دایره تا نقطه‌ی «م» را با خط‌کش اندازه بگیرید و خط بکشید.

  آیا اندازه‌ی این پاره خط‌ها برابر است؟ بله همه 15 میلی‌متر هستند.

  نام این پاره خط‌ها چیست؟ شعاع دایره

  نام این پاره خط‌ها چیست؟

  پاره خطّ «ب م» شعاع پاره خطّ «ب ن» قطر پاره خط «م ن» شعاع

  منبع مطلب : haladars.ir

  گام به گام فصل 5 ریاضی نهم

  گام به گام فصل 5 ریاضی نهم شامل جواب تمام صفحه ها و سوالات فصل 5 ریاضی نهم

  گام به گام فصل 5 ریاضی نهم

  حل تمرین فصل درس مورد نظر خود را انتخاب کنید

  حل فعالیت صفحه 81 ریاضی نهم

  گام به گام نهم شامل حل تمرین ها،کاردرکلاس و فعالیت های فصل 5 ریاضی نهم0

  حل کاردر کلاس و فعالیت صفحه 83 ریاضی نهم

  گام به گام نهم شامل حل تمرین ها،کاردرکلاس و فعالیت های فصل 5 ریاضی نهم1

  حل تمرین صفحه 85 ریاضی نهم

  گام به گام نهم شامل حل تمرین ها،کاردرکلاس و فعالیت های فصل 5 ریاضی نهم2

  حل فعالیت و کاردرکلاس صفحه 86 ریاضی نهم

  گام به گام نهم شامل حل تمرین ها،کاردرکلاس و فعالیت های فصل 5 ریاضی نهم3

  حل فعالیت وکاردرکلاس صفحه 87 ریاضی نهم

  گام به گام نهم شامل حل تمرین ها،کاردرکلاس و فعالیت های فصل 5 ریاضی نهم4

  حل تمرین صفحه 89 ریاضی نهم

  گام به گام نهم شامل حل تمرین ها،کاردرکلاس و فعالیت های فصل 5 ریاضی نهم5

  حل کاردرکلاس و فعالیت صفحه 91 ریاضی نهم

  گام به گام نهم شامل حل تمرین ها،کاردرکلاس و فعالیت های فصل 5 ریاضی نهم6

  حل تمرین صفحه 93 ریاضی نهم

  گام به گام نهم شامل حل تمرین ها،کاردرکلاس و فعالیت های فصل 5 ریاضی نهم7

  پاسخ فعالیت صفحه 79 ریاضی نهم

  گام به گام فصل 5 ریاضی نهم8

  ادامه فعالیت صفحه 79 ریاضی نهم

  گام به گام فصل 5 ریاضی نهم9

  پاسخ کاردر کلاس صفحه 80 ریاضی نهم

  گام به گام فصل 5 ریاضی نهم10

  پاسخ کار در کلاس صفحه 84 ریاضی نهم

  گام به گام فصل 5 ریاضی نهم11

  پاسخ فعالیت صفحه 88 ریاضی نهم

  گام به گام فصل 5 ریاضی نهم12

  پاسخ فعالیت صفحه 90 ریاضی نهم

  گام به گام فصل 5 ریاضی نهم13

  دیگر محتواهای این درس

  ویدئو ریاضی نهم جزوه ریاضی نهم

  نمونه سوال ریاضی نهم

  آزمون انلاین ریاضی نهم

  منبع مطلب : paadars.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 2 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید