این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  صفحه 85 ریاضی

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  صفحه 85 ریاضی را از این سایت دریافت کنید.

  گام به گام فصل 5 ریاضی نهم

  گام به گام فصل 5 ریاضی نهم شامل جواب تمام صفحه ها و سوالات فصل 5 ریاضی نهم

  گام به گام فصل 5 ریاضی نهم

  حل تمرین فصل درس مورد نظر خود را انتخاب کنید

  حل فعالیت صفحه 81 ریاضی نهم

  گام به گام نهم شامل حل تمرین ها،کاردرکلاس و فعالیت های فصل 5 ریاضی نهم0

  حل کاردر کلاس و فعالیت صفحه 83 ریاضی نهم

  گام به گام نهم شامل حل تمرین ها،کاردرکلاس و فعالیت های فصل 5 ریاضی نهم1

  حل تمرین صفحه 85 ریاضی نهم

  گام به گام نهم شامل حل تمرین ها،کاردرکلاس و فعالیت های فصل 5 ریاضی نهم2

  حل فعالیت و کاردرکلاس صفحه 86 ریاضی نهم

  گام به گام نهم شامل حل تمرین ها،کاردرکلاس و فعالیت های فصل 5 ریاضی نهم3

  حل فعالیت وکاردرکلاس صفحه 87 ریاضی نهم

  گام به گام نهم شامل حل تمرین ها،کاردرکلاس و فعالیت های فصل 5 ریاضی نهم4

  حل تمرین صفحه 89 ریاضی نهم

  گام به گام نهم شامل حل تمرین ها،کاردرکلاس و فعالیت های فصل 5 ریاضی نهم5

  حل کاردرکلاس و فعالیت صفحه 91 ریاضی نهم

  گام به گام نهم شامل حل تمرین ها،کاردرکلاس و فعالیت های فصل 5 ریاضی نهم6

  حل تمرین صفحه 93 ریاضی نهم

  گام به گام نهم شامل حل تمرین ها،کاردرکلاس و فعالیت های فصل 5 ریاضی نهم7

  پاسخ فعالیت صفحه 79 ریاضی نهم

  گام به گام فصل 5 ریاضی نهم8

  ادامه فعالیت صفحه 79 ریاضی نهم

  گام به گام فصل 5 ریاضی نهم9

  پاسخ کاردر کلاس صفحه 80 ریاضی نهم

  گام به گام فصل 5 ریاضی نهم10

  پاسخ کار در کلاس صفحه 84 ریاضی نهم

  گام به گام فصل 5 ریاضی نهم11

  پاسخ فعالیت صفحه 88 ریاضی نهم

  گام به گام فصل 5 ریاضی نهم12

  پاسخ فعالیت صفحه 90 ریاضی نهم

  گام به گام فصل 5 ریاضی نهم13

  دیگر محتواهای این درس

  ویدئو ریاضی نهم جزوه ریاضی نهم

  نمونه سوال ریاضی نهم

  آزمون انلاین ریاضی نهم

  منبع مطلب : paadars.com

  جواب صفحه 85 ریاضی چهارم

  در این نوشته با جواب صفحه 85 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

  دقیقه مطالعه

  در این نوشته با جواب صفحه 85 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

  جواب صفحه 85 ریاضی چهارم

  کاردرکلاسزاویه‌های مثلّث‌های زیر را با نقّاله اندازه بگیرید.

  جواب صفحه 85 ریاضی چهارم

  تمرین1- مثلّث‌های رسم شده متساوی الاضلاع هستند.

  زاویه‌های آنها را با نقّاله اندازه بگیرید.

  جواب صفحه 85 ریاضی چهارم

  2- در شکل‌های زیر همه‌ی مثلّث‌ها متساوی الساقین هستند. زاویه‌های مورد نظر را اندازه بگیرید.

  3- اندازه‌ی زاویه‌ی مورد نظر را به دست آورید. با نقّاله همان زاویه را اندازه بگیرید.

  140°−180°=40°

  4- با توجّه به شکل زیر اندازه‌ی زاویه‌ی مورد نظر را پیدا کنید.

  90°+90°+90°+90°=360°

  5- با توجّه به شکل زیر، توضیح دهید که چگونه می‌توان با استفاده از نقّاله اندازه‌ی زاویه‌ی موردنظر را پیدا کرد.

  (برای راهنمایی، خط چین رسم و دو راه حلّ مختلف نوشته شده است)

  زاویه (1) را با نقاله اندازه گرفته و با زاویه نیم صفحه  جمع می‌کنیم.

  180+40=220

  زاویه (2) را با نقاله اندازه گرفته و از زاویه تمام صفحه کم می‌کنیم.

  360−140=220

  6- با توجّه به شکل‌ها مشخّص کنید که در هر حالت، پرچم چند درجه چرخیده است.

  جواب صفحه 85 ریاضی چهارم

  7- زاویه‌ی مشخّص شده را اندازه بگیرید. این شکل چند درجه باید بچرخد تا دوباره روی خودش قرار گیرد؟

  60° یا °120یا °180

  منبع مطلب : haladars.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 2 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید