این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  صفحه 81ریاضی چهارم

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  صفحه 81ریاضی چهارم را از این سایت دریافت کنید.

  جواب صفحه 81 ریاضی چهارم

  در این نوشته با جواب صفحه 81 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

  در این نوشته با جواب صفحه 81 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

  جواب صفحه 81 ریاضی چهارم

  1- زاویه‌های زیر را به کمک نیم دایره‌ی شفّاف دو به دو مقایسه کنید و در دایره علامت مناسب بگذارید.

  زاویه‌ی «ک» < زاویه‌ی «د»

  زاویه‌ی «م» = زاویه‌ی «ن»

  زاویه‌ی «م» < زاویه‌ی «ر»

  تمرین 1- به طور معمول از دو نوع گونیا به شکل‌های زیر استفاده می‌کنیم.

  با کنار هم قرار دادن دو گونیا زاویه‌های مختلف ساخته می‌شود.

  حالا در شکل‌های زیر، مانند نمونه زاویه‌های ساخته شده را با مداد رنگی مشخّص کنید.

  هریک از آنها را با یک حرف نام گذاری کنید. سپس، مشخّص کنید که کدام یک تند، کدام یک باز و کدام یک راست است.

  جواب صفحه 81 ریاضی چهارم

  2- مانند شکل، زاویه‌های این دو نوع گونیا را رسم کنید و با قیچی زاویه‌ها را ببرید.

  مانند شکل زیر زاویه‌های بریده شده را روی هم بگذارید.

  برای مثال، در شکل زاویه‌‌ی (س) روی (ن) قرار گرفته است. کدام زاویه بزرگ‌تر است؟

  ن

  به همین ترتیب، زاویه‌های بریده شده را روی هم قرار دهید و در دایره علامت مناسب بگذارید.

  ر > م ک < ن ن > د س > م ر > ک

  – زاویه‌‌ی (س) با چند زاویه‌‌ی (م) پوشیده می‌شود؟ 2 تا

  – زاویه‌‌ی (ن) با چند زاویه‌‌ی (ک) پوشیده می‌شود؟ 2 تا

  – زاویه‌‌ی (ر) با چند زاویه‌‌ی (م) پوشیده می‌شود؟ 3 تا

  منبع مطلب : haladars.ir

  صفحه ۸۱ ریاضی چهارم(دست ورزی)

  مدرس: مریم بخشی اردکانی

  صفحه ۸۱ ریاضی چهارم(دست ورزی)

  صفحه ۸۱ ریاضی چهارم اندازه گیری ریاضی چهارم گونیا زاویه

  02:32

  فریده ابراهیمیان - طراحی و مدلسازی سامانه برداشت انرژی ارتعاشی مناسب واگن باری

  24:59

  کارگاه آموزشی : شیوه عملی اجرایی سازی تکافل

  02:17

  کاردر کلاس صفحه ۸۱ ریاضی چهارم

  06:36

  ریاضی چهارم صفحه 81

  06:11

  صفحه 81 ریاضی چهارم ابتدایی

  07:56

  ریاضی چهارم صفحه ۸۱ قسمت دوم

  07:43

  ریاضی چهارم دبستان صفحه ۸۱

  04:08

  ریاضی چهارم. صفحه 81 قسمت اول

  13:38

  آموزش ریاضی چهارم صفحه 81

  10:20

  ریاضی چهارم صفحه ی 81

  منبع مطلب : www.seevid.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 4 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید