این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  شخصی که به شخص دیگری برای ارتکاب جرم کمک می کند

  ناشناس

  شخصی که به شخص دیگر برای ارتکاب جرم کمک میکند

  شخصی که به شخص دیگری برای ارتکاب جرم کمک می کند را از این سایت دریافت کنید.

  معاونت در جرم و تعریف آن

  معاونت در جرم یعنی فردی به صورت غیر مستقیم در وقوع جرم اثر گذاشته باشد معنا دارد. معاون جرم تنها به تحقق نتیجه اصلی جرم کمک می کند

  معاونت در جرم و مجازات آن

  جرم همیشه توسط یک نفر انجام نمی شود  بلکه ممکن است افراد دیگری نیز در وقوع جرم دخالت کنند . که به مناسبت از آن ها تحت عنوان شریک جرم یا معاون جرم یاد می شود.

  درواقع اگر جرم توسط یک نفر انجام شود به مرتکب آن مباشر جرم می گویند چنانچه کسی تصمیم به ارتکاب جرمی بگیرد و جرمی را مرتکب شود، مباشر جرم نامیده می­ شود. پس مباشر جرم، کسی است که خود به تنهایی جرمی را مرتکب شده است. فرضاً شخصی به تنهایی قصد سرقت موتورسیکلتی را داشته باشد و بدون کمک دیگری، آن را سرقت کند.

  برای انجام فعل مجرمانه شخص مجرم و مباشر نقش مستقیم در ارتکاب بزه دارند، اما معاون جرم دخالت مستقیم در وقوع جرم ندارد بلکه به صورت غیر مستقیم دخالت می‌کند.

  ما نیز در این نوشتار قصد داریم شما را با مفهوم معاونت در جرم و مجازات آن آشنا نماییم .

  معاونت در جرم 

  معاونت یک کلمه عربی است که از مصدر ” عون ” به معنای مساعدت کردن و یاری رساندن ، گرفته شده است . در اصطلاح حقوقی یعنی اینکه فردی بدون دخالت مستقیم و تنها به صورت غیر مستقیم در وقوع جرم اثر گذاشته باشد ؛ به این فرد معاون در جرم گفته می‌شود . معاون جرم تنها به تحقق نتیجه اصلی جرم کمک می کند و کسی که عمل اصلی را در جرم انجام می‌دهد خود مرتکب است.

  مثلا الف ، ب را ترغیب به ضرب و شتم ج می‌کند. در این مثال الف معاون در جرم و ب مرتکب اصلی است که به او مباشر گفته می‌شود . البته این نکته را نباید فراموش کرد که معاون جرم باید نسبت به عمل مجرمانه مرتکب و اینکه با دخالتش می‌تواند در وقوع جرم اثر گذار باشد ، آگاه باشد. بنابراین برای تحقق معاونت بین عمل مرتکب اصلی جرم و معاون جرم وحدت قصد وجود داشته باشد.

  بحث معاونت در جرم در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد اشاره قرار گرفته است . این ماده مقرر می دارد:

  اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند 

  الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

  ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

  پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

  تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.

  در خصوص مصادیق معاونت یا عنصر مادی آن قانونگذار در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مواردی را احصا کرده است که شامل تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه، فریب و نیرنگ، سوءاستفاده از قدرت، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم می‌شود.

  برای تحقق معاونت ۶ شرط باید وجود داشته باشد 

  رفتار ارتکابی مباشر جرم باشد

  بنابراین تحریک دیگری به رفتار هایی که به موجب قانون جرم نیست را نمی توان معاونت تلقی کرد . مثلا خود کشی جرم نیست بنابراین اگر الف ب را تحریک به خود کشی کند حتی در صورت وقوع خود کشی الف معاون در جرم نیست .

  وحدت قصد

  به این معنی که معاون و مباشر هر دو قصد ارتکاب جرم را داشته باشند . بنابراین اگر الف از ب تقاضای اسلحه کند و با تصور اینکه الف قصد شکار دارد اسلحه به وی بدهد ولی الف مرتکب قتل شود ب به دلیل عدم وحدت قصد معاون در قتل نیست .

  زودتر بودن یا همزمان بودن عمل معاون نسبت به مباشر

  بنابراین افعالی که بعد از ارتکاب جرم توسط مباشر انجام شده باشد مصداق معاونت نیست مانند اینکه بعد از ارتکاب جرم توسط الف ب با استفاده از سوءاستفاده از قدرت اجازه شکایت را به بزه دیده ندهد و از آن جایی که اقدام ب بعد از ارتکاب جرم بوده است معاونت در جرم نیست.

  فعل معاون به اتمام رسیده باشد

  به این معنی که فعل معاونت در مرحله شروع باقی نمانده باشد مثلا اگر کسی شروع به تحریک دیگری کند ولی موفق نشود نمی توان وی را به جرم معاونت در جرم مجازات کرد چرا که شروع به معاونت جرم نمی باشد.

  عمل معاون موثر باشد

  به این معنی که عمل معاون در انجام جرم توسط مباشر نقش موثر داشته باشد مثلا اگر الف ب را تحریک به ارتکاب جرم کند و ب متوجه تحریک الف نشده و جرم را انجام دهد معاونت تلقی نمی شود.    جرم توسط مباشر ارتکاب یابد شروع به اجرا شود.

  بنابراین اگر الف ب را تحریک به قتل کند ولی ب اقدام به قتل نکند اقدام الف را نمی توان معاونت در جرم دانست اما اگر ب مرتکب قتل شود یا شروع به قتل کند الف حسب مورد معاون در قتل یا شروع به قتل است.

  مجازات معاونت در جرم

  این مجازات در ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی بیان شده است این ماده مقرر می‌دارد :

  ماده ۱۲۷- در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

  الف- در جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات یا حبس دائم است،«حبس تعزیری درجه دو یا سه»

  ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، «حبس تعزیری درجه پنج یا شش»

  پ- در جرائمی که مجازات قانونی آن ها شلاق حدی است «سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش»

  ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی

  تبصره ۱- در مورد بند(ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.

  تبصره ۲- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند(ت) این ماده اعمال می شود.

  موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم نیز با در اختیار داشتن وکیل پایه یک داگستری و مشاورین حقوقی با تجربه می‌تواند به سوالات شما دراین زمینه پاسخ دهد .

  منبع : farhangetafahom.ir

  معاونت در قتل

    معاونت در جرم ماده¬ی (43) ق.م.ا توصیف مجرمانه ی معاونت در جرایم را به طور کلی ارائه نموده: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب و...

  معاونت در قتل

  نویسندگان: غلامحسین رضاییمنبع: دادرسی 1385 شماره 60حوزه های تخصصی:

  حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی

  دریافت مقاله

  چکیده

  متن

  معاونت در جرم

  ماده¬ی (43) ق.م.ا توصیف مجرمانه ی معاونت در جرایم را به طور کلی ارائه نموده: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می¬شوند:

  1- هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله¬ی دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم ¬شود.

  2- هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

  3- هرکس عالماً، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.

  تبصره 1- برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

  تبصره 2- در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد، همان مجازات اجرا خواهد شد.»

  امکان دارد کسی بی آن که در عملیات اجرایی جرمی شرکت داشته باشد، به طرق مختلف دیگری یا دیگران را در ارتکاب عمل مجرمانه یاری کند.لذا چون کمک کردن و یاری رساندن دارای مصادیق متعد است، غالباً معاونت تعریف نمی¬شود، بلکه قانون گذاران با احصای موارد ونشان دادن مصادیق معاونت آن را مشخص کرده¬اند.

  به عبارت دیگر، هر چند معاون خود غالباً در عملیات اجرایی شرکت ندارد- که در این صورت عنوان مباشر یا شریک جرم را خواهد داشت، اما با مباشر و شرکا به انحای مختلفی که در قانون پیش بینی شده در اجرای جرم مساعدت و همکاری می¬کند.

  معاون کسی است که هر چند مانند شریک در وقوع جرم مؤثر است، لکن بر خلاف مجرم یا مجرمین اصلی، وقوع جرم به وی استناد داده نمی¬شود. شریک مثل مباشر در عملیات اجرایی شرکت دارد ولی معاون در عملیات اجرایی شرکت ندارد.بنابراین ممیزه¬ی اساسی معاونت از شرکت فقد رابطه¬ی استناد بین جرم و فعل معاون است.

  ماده¬ی (43) ق.م.ا، معاونت در جرایم را به طور کلی توصیف مجرمانه نموده و ارکان متشکله¬ی جرم معاونت را شرح داده است.

  به موجب این ماده وقوع معاونت در جرم متوقف بر وجود عناصر و شرایط زیراست:

  الف- عنصر قانونی معاونت

  با توجه به ماده¬ (43) قانون مجازات اسلامی مصادیق معاونت در ارتباط با جرم اصلی قرار می¬گیرد؛ به عنوان مثال در بند "1" همین ماده شخصی که دیگری را «تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید»، معاون محسوب داشته است.

  لذا از نظر قانونی، عمل معاون کاملاً وابسته به جرمی است که مباشر انجام می¬دهد. نتایجی که از این مطلب استنتاج می¬گردد چنین است:

  اول- عملی می¬تواند تحت تعقیب قرار گیرد و عنوان معاونت داشته باشد که فعل انجام یافته ی مباشر یا شریک به عنوان جرم در قانون پذیرفته شده باشد.

  پس اگر فردی دیگری را ترغیب به اجرای عملی کند که خود آن عمل علی رغم اجرا، در قانون جرم شناخته نشده باشد، قابل مجازات نیست.دیوان کشور فرانسه در یکی از آرای خود می¬گوید:«عمل اصلی یکی از عناصر ضروری معاونت است و خصیصه¬ی مجرمانه بودن آن باید توسط دادگاه احراز گردد.»لازم به یادآوری است که امکان تعقیب معاون به عنوان مباشر عملی که احتمالاً از نظر قانون جرم است، وجود دارد. این گفته از لحاظ علمی غلط است و هیچ گاه معاون را نمی توان به مباشر تعقیب کرد مگر آن که در قانون معاونت او به عنوان جرم خاص، قانون گذاری شده باشد.

  دوم- به اعتقاد بسیاری از حقوق دانان که در سیستم قضایی آن ها جرم به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم شده است، کافی نیست که عمل اصلی صرفاً قابل مجازات باشد و باید در طبقه¬ی جنایت یا جنحه قرار گیرد و در جرایم خلافی معاونت قابل مجازات نیست؛ زیرا وجود قصد در امر خلافی احراز نمی¬شود و یا احراز آن بسیار دشوار است.

  سوم- سرانجام، باید گفت که معاون به همان عناوین مجرمان های متهم خواهد شد که مباشر یا شریک، اعم از این که جرم به طور کلی واقع شده باشد یا نشده باشد؛مثلاً اگر جرم اصلی کلاهبرداری یا شروع به آن باشد، کمک کننده معاون در همان جرایم و اگر جعل باشد، معاون در جعل خواهد بود و تحت همین عناوین تعقیب، محاکمه و مجازات خواهد شد.

  بدیهی است در صورتی که وصف مجرمانه توسط قانون از بین برود، نه شریک و نه معاون مجازات نخواهند شد. مشروط بر آن که اعمال آن ها متقلاً وصف مجرمانه ی خاص دیگری نداشته باشد.

  چهارم- دادگاه باید موارد مذکور و ماده¬ (43) را صریحاً در حکم قید کند.

  دیوان عالی کشور در رأی شماره 1126-6/9/25 اعلام داشته که:« معاونت موضوع ماده¬ی (28) قانون کیفری عمومی به اموری که در آن ماده مندرج است محقّق می¬شد و دادگاه باید مشخص کند به کدام یک از عناوین نظر داشته است.»

  ب- عنصر مادّی معاونت

  هر چند که معاونت در ارجاع به عمل اصلی قابل مجازات است، اما معاونت خود دارای عنصر مادی خاص می¬باشد که مصادیق آن در بندهای "1"، "2" و "3" ماده¬ (43) عنوان شده است.

  قانون اعمالی را که می¬تواند به عنوان عنصر مادی معاونت و جداسازی آن از عمل مباشر یا شریک مستقلاً مصداق معاونت باشد، ذکر کرده است که عبارتند از تحریک، ترغیب، تطمیع، تهدید، دسیسه و فریب و نیرنگ، تهیه¬ی وسیله¬ی ارتکاب جرم، ارایه ی طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم.

  تحریک: تحریک کننده به کسی گویند که بی آن که در عمل مادی جرم دخالتی کند محرک فاعل جرم به عناوین مختلف در ارتکاب بزه است.

  به عبارت دیگر، می¬توان گفت که معاون در این جا فاعل اخلاقی یا ذهنی جرم است، به همین دلیل، برخی از قانون گذاری ¬ها محرک را مانند شریک جرم می¬شناسند.

  تحریک ممکن است خود به شکل ترغیب یا تهدید و یا تطمیع باشد.

  ترغیب: ترغیب غالباً تحریکی است که شوق و تمایلی را در مباشر جرم برای ارتکاب بزه ایجاد می¬کند.

  تهدید: تهدید تحریکی است که می¬تواند از ایجاد ترس در فاعل، او را به ارتکاب جرم وادار سازد. تهدید ممکن است بر جان، ناموس، مال یا آبروی افراد باشد.

  تهدیدگاه خود جرم مستقلی است؛مانند ماده واحده ی قانون «مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما» و... مصوب 4 اسفند ماه 1349 که کسانی را که با اجبار یا ارعاب و تهدید... هواپیمای در حال پرواز را در اختیار بگیرند، تهدید به حبس جنایی از 3 تا 15 سال کرده است و یا بند «ج» کنوانسیون «راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی من جمله مأمورین دیپلماتیک کشورهای طرف کنوانسیون.»

  منبع : ensani.ir

  معاونت در جرم و مجازات آن

  وکالت و مشاوره حقوقی

  ۰۹۱۲۵۴۹۰۰۷۴۰۹۱۲۴۸۵۷۵۷۲

  معاونت در جرم و مجازات آن

  گروه وکلای پارسا

  بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می آورد

  asadi ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ ۷:۲۸ ب.ظ مقالات

  معاونت در جرم و مجازات آن

  قطعا واژه ی شریک جرم به گوشتان آشناست. کسی که خودش شخصا جرمی را مرتکب نشده اما در ارتکاب به جرم نقش داشته است. اگر مایل هستید که بدانید شریک جرم کیست و مجازات او چیست تا انتها این مقاله را مطالعه کنید. در این مقاله درباره ی معاونت در جرم و مجازات آن بیشتر خواهیم گفت.

  شاید فردی به دست خودش کسی را نکشد اما اگر وی به منظور و با هدف کشتن کسی اسلحه ای را برای قاتل آماده نماید، در نظر گرفتن عنوان شریک جرم یا معاونت در جرم برای او جایز است. لذا معاونت در جرم و مجازات آن یکی از مهمترین مسائل در علم حقوق محسوب می شوند.

  بر اساس ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:

  الف- هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

  ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

  پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

  به عنوان تبصره میتوان گفت: برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.

  معاونت در جرم زمانی تحقق پیدا میکند و جنبه ی حقوقی را می توان برای آن لحاظ کرد که سبب وقوع جرم گردد. مثلا اگر کسی زمینه ی سرقت را برای دیگری فراهم کند، در صورتی او را شریک جرم سارق می توان در نظر گرفت که عمل او موجب انجام سرقت گشته باشد.

  چنانچه که شخصی در زمینه ی معاونت در جرم، مجرم شناخته شود بر اساس قانون مجازات خواهد شد،

  معاونت در جرم و مجازات آن (۲)

  معاونت در جرم و مجازات آن در نگاه قانون

  در ادامه بحث معاونت در جرم و مجازات آن و بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

  الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه

  ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش

  پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش

  ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی

  با اینکه شریک جرم در اصطلاح به فردی اطلاق میگردد که در وقوع جرمی معاونت داشته است اما قانون تعاریف متفاوتی برای معاونت در جرم و شریک جرم در نظر گرفته است. بر اساس تعریف قانون تفاوت این دو عمل در کیفیت این دو عمل نهادینه شده است. بدین سبب معاون در جرم شخصی است که در ارتکاب به جرم نقشی ندارد و در عملیات اجرایی مربوط به وقوع جرم شراکتی نداشته است. نقشی که او در ارتکاب به جرم داشته نقش اصلی نیست و میتوان برای او نقش فرعی را در نظر گرفت. کسی که حکم معاونت در جرم برای او لحاظ می شود به عنوان تسهیل کننده یا فراهم کننده ی ملزومات جرم شناخته می شود. با این حال چه نقش او به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد و یا نباشد، وی در وقوع آن جرم شریک محسوب شده و قانون میتواند جرم وی را پیگیری و برای او مجازات تعیین کند.

  آیا معاونت در خودکشی نیز جرم محسوب میشود؟

  در پاسخ به این سوال باید گفت که خودکشی در کشور ما جرم نیست و چنانچه فردی خودکشی کند، معاونت شخص دیگر در ارتباط با این عمل قابل پیگیری و مجازات نخواهد بود.

  اما اگر عمل شخص معاون بطور مستقیم سبب مرگ فرد دیگری باشد آن زمان معاونت در خودکشی جرم انگاری شده و شخص خاطی مجازات خواهد شد. برای مثال فردی که برای فرد دیگری طناب دار فراهم کرده و او را به دار آویخته است. این عمل دیگر خودکشی محسوب نمیشود و به عنوان دیگر کشی جرم انگاری میشود.

  همچنین بر اساس قانون اگر شخصی به هر دلیلی دیگران را به خودکشی یا دیگرکشی ترغیب نماید؛ به دلیل انجام عمل خلاف عقل و شرع مجازات خواهد شد.

  معاونت در جرم و مجازات آن (۳)

  معاونت در جرم و مجازات آن، مبحثی مهم در قانون

  در ادامه بحث معاونت در جرم و مجازات آن و بر اساس ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای: هرکس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده، افراد را به ارتکاب خودکشی (و نیز جرایم منافی عفت، استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان، انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز) تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوۀ ارتکاب یا استعمال آن‌ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

  تشویق، تهدید، تحریک، تطمیع، ساختن وسایل ارتکاب جرم، سوءاستفاده از قدرت، تهیۀ وسایل ارتکاب جرم، تسهیل وقوع جرم و… از مصادیق بارز ارتکاب به جرم هستند.

  از این رو تشویق افراد به ارتکاب اعمال خلاف، مصداق بارز معاونت در جرم محسوب میشود. بر اساس ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند، کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید. به حبس از یک سال الی ده سال محکوم میشود.

  نکته ی مهمی که در ارتباط با معاونت در جرم مهم تلقی می شود اینست که معاونت در جرم به خودی خود جرم به حساب نمی آید. بلکه جرم انگاری آن تابع کیفیت و وصف مجرمانه ی جرم اصلی می باشد. و زمانی معاونت در جرم قابل پیگیری است که با وقوع جرم اصلی اقتران یا همزمانی داشته باشد. بدین سبب عمل معاون یا باید پیش از وقوع جرم یا دقیقا همزمان با جرم اصلی انجام گشته باشد.

  منبع : www.parsalawyers.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 4 روز قبل
  0

  شخصی به شخص دیگری برای اجرای ارتکم جرمکمک میکنه

  الهه 5 روز قبل
  0

  شخصی ک ب شخص دیگر ی برای ارتکاب جرم کمک می کند

  احمد 13 روز قبل
  -2

  کسی که به شخصی دیگردرارتکاب جرم کمک میکند

  ملک 21 روز قبل
  0

  شریک

  فریناز حیاتی 27 روز قبل
  0

  مرحله766 شهربانو

  صابون

  شیرفهم

  شریک جرم

  مسافر

  پوره

  زامیاد

  برگه زردالو

  کیسه هوا

  (التماس دعا)

  امیر 1 ماه قبل
  0

  شخصی که به شخص دیگری

  ناشناس 3 ماه قبل
  -2

  شخصی ییبه شخصی دیگر ی برای ارتکاب جرم

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  شخصی به شخص دیگری در ارتکاب جرم کمک می‌کند

  ک 3 ماه قبل
  -1

  شخصی که به شخص دیگری برای ارتکاب جرم کمک می کند را از این سایت دریافت کنید.

  ناشناس 5 ماه قبل
  -1

  لطفا جوابش را ارسال کنید

  شخصی که به شخص دیگری برای ارتکاب جرم کمک می کند

  ناشناس 5 ماه قبل
  1

  کسی که به شخص دیگری درارتکلب جرم

  ناشناس 6 ماه قبل
  3

  شخصی که به شخص دیگر برای ارتکاب جرم کمک میکند

  ناشناس 6 ماه قبل
  1

  به تحریک

  ستاره سهیل 6 ماه قبل
  1

  شریک جرم

  خ 7 ماه قبل
  -1

  ننه

  مبینا 7 ماه قبل
  -2

  شخصی که به شخص دیگردرارتکاب جرم کمک میکند

  اکبر 8 ماه قبل
  -1

  شخصی که شخص دیگری را در ارتکاب جرم کمک کند

  اسرا 9 ماه قبل
  2

  شریک جرم

  ناشناس 9 ماه قبل
  0

  شخصی

  ناشناس 10 ماه قبل
  1

  شریک جرم

  ناشناس 10 ماه قبل
  1

  شریک جرم

  مهدی 11 ماه قبل
  1

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید