این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  ریاضی چهارم 84

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  ریاضی چهارم 84 را از این سایت دریافت کنید.

  جواب صفحه 84 ریاضی چهارم

  در این نوشته با جواب صفحه 84 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

  در این نوشته با جواب صفحه 84 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

  جواب صفحه 84 ریاضی چهارم

  کادرکلاس

  به طور معمول، از دو نوع گونیا با زاویه‌های مشخّص شده استفاده می‌شود.

  (به علامت زاویه‌ی راست توجّه کنید.)

  با کنار هم یا روی هم گذاشتن این گونیاها زاویه‌های مختلف می‌توان ساخت. اندازه‌ی زاویه‌های مورد نظر را مانند نمونه پیدا کنید.

  30°+45°=75° 90°+45°=135°

  45°−90°=45°

  فعالیت1- به کمک گونیا می‌توان زاویه‌های مختلفی ساخت. چند دانش‌آموز زاویه‌های مختلفی را با دو گونیا ساخته‌اند.

  بعضی از آنها شکل را کشیده‌اند، بعضی عبارت ریاضی را نوشته‌اند و برخی فقط جواب آخر را. نوشته‌ها و شکل‌های آنها را کامل کنید.

  سمیه

  30°+45°=75° مینا

  60°−90°=30° زهرا

  45°−60°=15° سینا

  90°+90°=180° بهنام

  60°+45°=105° بهرام

  45°+30°=75°

  2- با توجّه به شکل سمت راست، زاویه‌ی خواسته شده چند درجه است؟

  150°−180°=30°

  جواب صفحه 84 ریاضی چهارم

  منبع مطلب : haladars.ir

  گام به گام فصل چهارم ریاضی چهارم

  گام به گام فصل چهارم ریاضی چهارم شامل جواب تمام صفحه ها و سوالات فصل چهارم ریاضی چهارم

  گام به گام فصل چهارم ریاضی چهارم

  حل تمرین فصل درس مورد نظر خود را انتخاب کنید

  پاسخ حل مسئله صفحه 76 ریاضی چهارم

  گام به گام ریاضی چهارم - فصل چهارم0

  پاسخ فعالیت صفحه 78 ریاضی چهارم

  گام به گام ریاضی چهارم - فصل چهارم1

  پاسخ فعالیت و کاردرکلاس صفحه 79 ریاضی چهارم

  گام به گام ریاضی چهارم - فصل چهارم2

  پاسخ کاردرکلاس و فعالیت صفحه 80 ریاضی چهارم

  گام به گام ریاضی چهارم - فصل چهارم3

  پاسخ سوالات صفحه 81 ریاضی چهارم

  گام به گام ریاضی چهارم - فصل چهارم4

  پاسخ فعالیت صفحه 82 ریاضی چهارم

  گام به گام ریاضی چهارم - فصل چهارم5

  پاسخ سوالات صفحه 83 ریاضی چهارم

  گام به گام ریاضی چهارم - فصل چهارم6

  پاسخ سوالات صفحه 84 ریاضی چهارم

  گام به گام ریاضی چهارم - فصل چهارم7

  پاسخ فعالیت صفحه 86 ریاضی چهارم

  گام به گام ریاضی چهارم - فصل چهارم8

  پاسخ سوالات صفحه 87 ریاضی چهارم

  گام به گام ریاضی چهارم - فصل چهارم9

  پاسخ فعالیت صفحه 88 ریاضی چهارم

  گام به گام ریاضی چهارم - فصل چهارم10

  پاسخ سوالات صفحه 89 ریاضی چهارم

  گام به گام ریاضی چهارم - فصل چهارم11

  پاسخ فعالیت صفحه 90 ریاضی چهارم

  گام به گام ریاضی چهارم - فصل چهارم12

  پاسخ سوالات صفحه 91 ریاضی چهارم

  گام به گام ریاضی چهارم - فصل چهارم13

  پاسخ کاردرکلاس صفحه 92 ریاضی چهارم

  گام به گام ریاضی چهارم - فصل چهارم14

  پاسخ تمرین صفحه 93 ریاضی چهارم

  گام به گام ریاضی چهارم - فصل چهارم15

  پاسخ سوالات صفحه 94 ریاضی چهارم

  گام به گام ریاضی چهارم - فصل چهارم16

  پاسخ سوالات صفحه 95 ریاضی چهارم

  گام به گام ریاضی چهارم - فصل چهارم17

  دیگر محتواهای این درس

  ویدئو ریاضی چهارم جزوه ریاضی چهارم

  نمونه سوال ریاضی چهارم

  آزمون انلاین ریاضی چهارم

  منبع مطلب : paadars.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 2 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید