این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  ریاضی هشتم صفحه ی 38

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  ریاضی هشتم صفحه ی 38 را از این سایت دریافت کنید.

  جواب فعالیت صفحه 38 ریاضی هشتم

  در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 38 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

  در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 38 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

  جواب فعالیت صفحه 38 ریاضی هشتم

  چهارضلعی‌ای که ضلع‌های روبه روی آن دو به دو با هم موازی‌اند، متوازی الاضلاع نام دارد.

  جواب فعالیت صفحه 38 ریاضی هشتم

  1- متوازی الاضلاعی را رسم، و مانند شکل نام گذاری کنید.

  یک ورق کاغذ پوستی روی آن بگذارید و تصویر متوازی الاضلاع را رسم کنید.

  نوک مدادتان را روی نقطهٔ O (محل برخورد قطر‌ها و مرکز تقارن شکل) قرار دهید و مانند شکل‌های زیر، تصویر را 180 درجه حول این نقطه بچرخانید تا بر شکل منطبق شود.

  2- با توجه به انطباق شکل و تصویر، تساوی‌ها را کامل کنید.

  جواب فعالیت صفحه 38 ریاضی هشتم

  هر یک از عبارت‌های زیر، یکی از خاصیت‌های متوازی الاضلاع را بیان می‌کند. با توجه به تساوی‌های بالا، این دو عبارت را کامل کنید.

  در هر متوازی الاضلاع، زاویه‌های رو به رو مساوی‌اند.

  در هر متوازی الاضلاع، ضلع‌های رو به رو مساوی‌اند.

  در هر متوازی الاضلاع، زاویه‌های مجاور مکمل‌اند.

  3- پاره خط OA بر کدام پاره خط منطبق شده است؟

  OC پاره خط OB چطور؟ OD

  با توجه به پاسخ این دو پرسش، یک خاصیت دیگر متوازی الاضلاع را پیدا کنید و بنویسید.

  در هر متوازی الاضلاع، قطرها یکدیگر را نصف می‌کنند.

  منبع مطلب : haladars.ir

  گام به گام فصل3 ریاضی هشتم

  گام به گام فصل3 ریاضی هشتم شامل جواب تمام صفحه ها و سوالات فصل3 ریاضی هشتم

  گام به گام فصل3 ریاضی هشتم

  حل تمرین فصل درس مورد نظر خود را انتخاب کنید

  حل فعالیت و کار در کلاس صفحه 30 ریاضی هشتم

  پاسخ فعالیت های ، جوابکاردرکلاسها و حل تمرین های ریاضی هشتم فصل 3

  حل فعالیت صفحه 31 ریاضی هشتم

  گام به گام ریاضی هشتم - فصل سوم پاسخ فعالیت های ، جوابکاردرکلاسها و حل تمرین

  ادامه حل فعالیت صفحه 31

  گام به گام ریاضی هشتم - فصل سوم پاسخ فعالیت های ، جوابکاردرکلاسها و حل تمرین

  حل کاردرکلاس و تمرین صفحه 33 ریاضی هشتم

  گام به گام ریاضی هشتم - فصل سوم پاسخ فعالیت های ، جوابکاردرکلاسها و حل تمرین

  حل فعالیت صفحه 34 ریاضی هشتم

  حل تمرین ریاضی هشتم - فصل سوم پاسخ فعالیت های ، جوابکاردرکلاسها و حل تمرین

  حل کار در کلاس صفحه 35 ریاضی هشتم

  حل تمرین ریاضی هشتم - فصل سوم پاسخ فعالیت های ، جوابکاردرکلاسها و حل تمرین

  حل فعالیت صفحه 35 و 36 ریاضی هشتم

  گام به گام ریاضی هشتم - فصل سوم پاسخ فعالیت های ، جوابکاردرکلاسها و حل تمرین

  حل کار در کلاس و تمرین صفحه 37

  حل تمرین ریاضی هشتم - فصل سوم

  حل فعالیت صفحه 38 ریاضی هشتم

  گام به گام ریاضی هشتم - فصل سوم پاسخ فعالیت های ، جوابکاردرکلاسها و حل تمرین

  حل فعالیت و کار در کلاس صفحه 39 ریاضی هشتم

  گام به گام ریاضی هشتم - فصل سوم پاسخ فعالیت های ، جوابکاردرکلاسها و حل تمرین

  حل کار در کلاس صفحه 40 ریاضی هشتم

  گام به گام ریاضی هشتم - فصل سوم پاسخ فعالیت های ، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین

  حل تمرین صفحه 41 ریاضی هشتم

  گام به گام ریاضی هشتم - فصل سوم پاسخ فعالیت های ، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین

  حل فعالیت و کار در کلاس صفحه 42 ریاضی هشتم

  گام به گام ریاضی هشتم - فصل سوم پاسخ فعالیت های ، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین

  حل فعالیت صفحه 43 ریاضی هشتم

  گام به گام فصل 5 ریاضی هشتم پاسخ فعالیت های ، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین های

  حل کار در کلاس صفحه 44 ریاضی هشتم

  گام به گام فصل 5 ریاضی هشتم پاسخ فعالیت های ، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین های

  حل تمرین صفحه 45 ریاضی هشتم

  گام به گام فصل 3 ریاضی هشتم پاسخ فعالیت های ، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین های

  حل فعالیت صفحه 46 ریاضی هشتم

  گام به گام فصل 3 ریاضی هشتم پاسخ فعالیت های ، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین های

  حل فعالیت صفحه 47 ریاضی هشتم

  گام به گام فصل 47 ریاضی هشتم پاسخ فعالیت های ، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین های

  حل فعالیت صفحه 48 ریاضی هشتم

  گام به گام فصل 3 ریاضی هشتم پاسخ فعالیت های ، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین های

  حل کار در کلاس وتمرین صفحه 49 ریاضی هشتم

  گام به گام فصل 3 ریاضی هشتم پاسخ فعالیت های ، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین های

  حل تمرین های ترکیبی ریاضی هشتم

  گام به گام فصل 3 ریاضی هشتم پاسخ فعالیت های ، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین های

  دیگر محتواهای این درس

  ویدئو ریاضی هشتم جزوه ریاضی هشتم

  نمونه سوال ریاضی هشتم

  آزمون انلاین ریاضی هشتم

  منبع مطلب : paadars.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 4 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید