این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  رهبر پارس ها در جنگ با مادها چه نام داشت کلاس چهارم

  رهبر پارس ها در جنگ با مادها چه نام داشت کلاس چهارم را از سایت اسکرین لند دریافت کنید.

  سوالات تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی

  سوالات تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی روی ادامه مطلب کلیک کنید .

  سوالات تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی

  سوالات تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی سوالات تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی

  تاریخ و مدنی

  مهمتریت مشکل انسان نخستین چه بود؟

  الف)ساختن خانه                ب) فراهم کردن غذا              ج) بی سوادی

  ۲-خداوند به انسان در مقایسه با بقیه ی جانوران دو نعمت بزرگ داده که یکی ...................و دیگری................. می باشد.

  ۳-اولین ابزار های ساخته شده به دست انسان نخستین از چه جنسی بود؟

  الف) سنگ                ب) آهن               ج) چوب                 د)چرم

  ۴-انسان نخستین یاد گرفت که با به هم زدن بعضی سنگ ها می تواند ..................درست کند.

  ۵-کشف آتش در زندگی انسان چه تاثیری داشت؟

  ۶-چرا انسانهای نخستین در غارها زندگی می کردند؟

  ۷-انسان های نخستین در ابتدا  غذای خود را از چه چیز هایی به دست می آورد؟

  ۸-انسانهای اولیه ازوسایلی مانند ...........و...........و...............برای کندن زمین و ژیدا کردن .............و سوراخ کردن .............برای تهیه لباس استفاده می کردند؟

  ۹-انسانهای اولیه توانستند بعدها از آتش برای ساختن ظروف.....................استفاده کنند.

  ۱۰-امروزه ما با دیدن چه چیزهایی  می توانیم به چگونه زندگی انسانهای غار نشین  پی ببریم؟

  ۱۱-انسانهای نخستین اولین بار چه حیواناتی را اهلی کردند؟

  ۱۲-جملات صحیح و غلط را با علامت ۰ص   و غ) مشخص کنید.

  -مهم ترین مشکل انسان های نخستین در امان ماندن از حمله حیوانات وحشی بود. ص        غ

  -اولین ابزار ساخته شده به دست انسان از جنس سنگ بود.  ص     غ

  -انسانهای نخستین برای در امان ماندن از حمله حیوانات به غارها پناه بردند.  ص      غ

  -آتش درون غار نور و گرمای مناسبی به وجود می آورد.  ص      غ

  ۱۳-انسانها به تدریج آموختند که حیواناتی مانند .........و.........و.......و.........و........را اهلی کنند.

  ۱۴-اهلی کردن حیوانات چه کمکی به انسان کرد؟

  ۱۵-در دوره شکار مردان به شکار می رفتند و زنان در ...................می ماندند.

  ۱۶-وظیفه زنان در دوره شکار نگهداری از ..................وجمع آوری.....................بود.

  ۱۷-انسانهای نخستین وقتی دیدند که دانه ای در جایی که می افتد بعد از مدتی سبز می شود به کاشتن ............و.............پرداختند و به تدریج .................را آموختند.

  ۱۸-کشاورزی چه تغییری در زندگی انسانها بوجود آورد؟

  ۱۹-نخستین روستاها چگونه بوجود آمدند؟

  ۲۰-سگ چه کمکی به انسانهای نخستین می کرد؟

  ۲۱-پاسخ صحیح و غلط را مشخص کنید.

  -اولین حیوانی که انسانها اهلی کردند سگ بود.    ص               غ

  -انسانها کم کم از خشت و سنگ برای ساختن خانه استفاده کردند.  ص       غ

  -با رواج کشاورزی انسانها در شهرها خانه های دائمی ساختند.   ص     غ

  -انسانها با اهلی کردن گوسفند و گاو وبز  به تدریج به شغل کشاورزی پرداختند.   ص       غ

  -مراقبت از زمین های کشاورزی باعث شد تا آن ها خانه های خود را در کنار هم بسازند.   ص      غ

  -وقتی انسانهای نخستین خانه های خود را در کنار هم ساختند نخستین شهرها بوجود آمد. ص     غ

  ۲۲-قبل از کشاورزی مهمترین مشکل انسانها .......................بود.

  ۲۳-کار کشاورزی باعث شد تا زندگی انسانها ............کند.

  ۲۴-با رواج کشاورزی مردم در کنار ...............و.............برای خود خانه های ..........ساختند.

  ۲۵-بعد از رواج کشاورزی بعضی از انسانها به چه کار های دیگری مشغول شدند؟

  ۲۶-انسانها بعد از رواج کشاورزی چگونه با هم دادوستد می کردند؟

  ۲۷-اولین شهرها در کنار کدام رودها پدید آمد؟

  ۲۸-چگونه روستاها به شهر تبدبل شدهند؟

  ۲۹-امور شهرها به عهده چه کسانی بود؟

  ۳۰-فرمانروایان برای ایجاد نظم در شهرها چه چیزی ره به وجود آوردند؟

  ۳۱-فرمانروایان برای اداره شهرها از مردم چه چیز می گرفتند؟

  ۳۲-رسیدگی به کار مالیات ها و حساب کردن آنها باعث اختراع ............شد؟

  ۳۳-نخستین کشورها چگونه بوجود آمدند؟

  ۳۴-دادوستد بصورت مبادله کالا به کالا چه مشکلاتی داشت؟

  ۳۵-اولین شهرها در کنار کدام رود در ایران بوجود آمد؟

  الف-نیل                  ب-کارون              ج-فرات                د-دجله

  ۳۶-فرمانروایان برای چه قانون را بوجود آوردند؟

  الف-برای اداره بهتر شهرها        ب-برای برقراری نظم           ج-هر دو مورد

  ۳۷-فرمانروایان برای چه کاری از مردم مالیات می گرفتند؟

  ۳۸-دولتها برای حل مشکل مبادله کالا به کالا چه چیزی را اختراع کردند؟

  ۳۹-چرا فرمانروایان از مردم مالیات می گرفتند؟

  ۴۰-چه چیزی باعث اختراع خط شد؟

  ۴۱-انسانها چگونه مبادله کالا به کالا می کردند مثالی بزنید؟

  ۴۲-پاسخ صحیح و غلط را مشخص کنید.

  -انسانهای نخستین قبل از رواج کشاورزی نیازهای خود را ازراه مبادله کالا به کالابرطرف می کردند.ص غ

  -رسیدگی به کار مالیاتها باعث اختراع خط شد.  ص        غ

  -در زمان های قدیم اداره امور شهرها بر عهده شهردار بود.   ص      غ

  -فرمانروایان بر اداره بهتر شهرها قانون را بوجود آوردند.  ص      غ

  تاریخ مدنی

  1مهم ترین مشکل انسان نخستین فراهم کردن غذا بود.                  صحیح¨     غلط¨

  2باچیره شدن یک فرمانروا بر چند شهر وروستا کشور به وجود آمد.       صحیح¨        غلط¨

  3نمرود دستور داد حضرت موسی را در آتش بیندازند.                            صحیح¨    غلط¨

  4کورش که رهبر پارس ها بود ماد ها را شکست داد.                            صحیح¨   غلط¨

  5جنس اولین ابزار انسان نخستین از چه بود؟

  الف) سنگ ¨                        ب)آهن  ¨

  ج)چوب¨                               چرم¨

  6انسان ها با یاد گرفتن چه فنی توانستند در یک جا ساکن شوند.

  الف) دامپروری   ¨                ب) خانه سازی  ¨

  ج) کشاورزی  ¨                  د)ساختن ابزار¨0

  7اولین شهر در ایران در کنار کدام یک از رود های زیر به وجود آمد؟

  الف) دجله  ¨               ب) فرات ¨

  ج)کارون¨                     د) نیل¨     0

  8خداوند به کدام یک از پیامبران ماموریت داد خانه ی کعبه را از نو بسازد؟

  الف) حضرت ابراهیم  ¨             ب) حضرت موسی  ¨

  منبع : www.m-shahabadi.blogfa.com

  سوالات مطالعات چهارم درس یازدهم

  سوالات مطالعات چهارم درس یازدهم سوال و جواب درس 11 مطالعات چهارم   درس این قسمت نیز قصد داریم تا برای شما سوالات درس 11 مطالعات اجتماعی کلاس چهارم را

  سوالات مطالعات چهارم درس یازدهم - هوم درس

  خانه

  سوالات مطالعات چهارم درس یازدهم

  سوالات مطالعات چهارم درس یازدهم

  سوال و جواب درس 11 مطالعات چهارم

  درس این قسمت نیز قصد داریم تا برای شما سوالات درس 11 مطالعات اجتماعی کلاس چهارم را همراه با جواب قرار دهیم. با ما همراه باشید .

  مطالعات اجتماعی – درس 11

  1 -شهر همدان در کجا واقع شده است ؟پاسخ : همدان شهری زیبا و خوش آب و هوا در دامنه کوه های الوند است .2 -منطقه تاریخی همدان چه نام دارد ؟پاسخ :منطقه تاریخی تپه هگمتانه3 -قدمت هگمتانه چند سال است ؟پاسخ :از حدود سه هزار سال پیش به جا مانده و مربوط به دوران مادهاست4 -مادها از چه قومی بودند ؟پاسخ :گروهی از آریایی ها بودند5 -چرا کشور ما ایران نام گرفت ؟پاسخ :ایران یعنی سرزمین یا محل آریایی ها .آریایی هم یعنی نجیب و شریف6 -آریایی ها چند سال پیش به ایران مهاجرت کردند؟پاسخ :حدود چهار هزار سال پیش اقوام آریایی از دو طرف دریای خزر به این سرزمین مهاجرت کردند و به تدریج در دشت های سبز و حاصلخیز آن ساکن شدند7 -آریایی ها چند گروه بودند؟پاسخ :مادها ، پارس ها، پارت ها8 -مادها در کدام سمت ایران ساکن شدند و با چه کسانی همسایه بودند ؟

  مادها در غرب ایران ساکن شدند آن ها با آشوری ها همسایه بودند

  9 -آشوری ها چگونه مردمی بودند ؟پاسخ :آشوری ها قومی جنگجو بودند و بیشتر اوقات به سرزمین مادها حمله ور می شدند و آن ها را غارت می کردند مادها نمی توانستند جلوی حمله آشوری ها را بگیرند10 -چرا مادها نمی توانستند جلوی حمله آشوری ها را بگیرند ؟پاسخ :زیرا با هم متحد نبودند و سپاه منظمی نداشتند اما سرانجام به ضعف خود پی بردند با هم متحد شدند و به رهبری دیااکو حکومت ماد را به وجود آوردند و آشوری ها را شکست دادند11 -مادها چگونه بر آشوری ها غلبه کردند ؟پاسخ :با هم متحد شدند و به رهبری دیااکو حکومت ماد را به وجود آوردند و آشوری ها را شکست دادند

  12 -مادها در دامنه ی کوه الوند شهری ساختند و نام آن را هگمتانه گذاشتند

  13 -باستان شناسان چگونه فهمیدند که همدان شهر مادها بوده است ؟پاسخ :باستان شناسان با حفاری های که در این منطقه انجام دادند اشیا و وسایلی را که مربوط به آن زمان است کشف کرده اند آن ها پی بردند که دور این شهر دیواری محکم و بلند بوده و در گوشه های مختلف آن ستون های عظیمی قرار داشته است14 -پس از مادها حکومت……(هخامنشیان )به وجود آمد15 -در موزه ی هگمتانه کدام آثار تاریخی وجود دارد ؟پاسخ :مجسمه ها ، ظروف ، زیور آلات ، خمره های آب و غذا و پایه های باقی مانده از ستون های کاخ هخامنشیان دیدن کردند16 -سنگ نبشته ها ی روی کوه مربوط به کدام دورانی است و به چه زبانی نوشته شده است ؟پاسخ :از آثار دوره ی هخامنشیان هستند و به سه زبان پارسی باستان و ایلامی و بابلی نوشته شده اند17 -چرا در تابستان مردم از شهرهای مختلف ایران به شهر همدان سفر می کنند ؟پاسخ :برای دیدن مناظر زیبا و آثار تاریخی و استفاده از آب و هوای خنک و مطبوع به شهر همدان سفر می کنند18 -پایتخت مادها هگمتانه نام داشت که بعدها به همدان تغییر نام داد19 -در موزه هگمتانه آثار سنگی ، سفالی و فلزی از گذشته های دور به نمایش گذاشته شده بود20 -در زمان هخامنشیان نیز پادشاهان هخامنشی هگمتانه را به عنوان پایتخت باستانی انتخاب کرده بودندT✏️☘️☘️✏️( اگر سوالات بالا را دوست نداشتید سوالات زیر را مطالعه کنید)

  بخش دوم سوالات

  1 -ایران یعنی چه؟پاسخ : ایران یعنی سرزمین یا محلّ آریاییها، آریایی هم یعنی نجیب و شریف.2 -آریایی یعنی چه؟پاسخ : یعنی نجیب و شریف.3 -آریاییها چند سال پیش و از کدام قسمت وارد کشور شدند؟پاسخ : حدود چهار هزار سال پیش اقوام آریایی از دو طرف دریای خزر به این سرزمین مهاجرت کردند و به تدریج در دشتهای سبز و حاصلخیز آن ساکن شدند.4 -آریاییها چند گروه بودند؟پاسخ : نام ببرید. سه گروه ـ مادها، پارسها و پارتها5 -محلّ سکونت سه گروه آریایی کجا ها بودند؟پاسخ : مادها در غرب، پارس ها در جنوب و جنوب غربی و پارتها در شمال شرقی ایران.6 -حکومت مادها چگونه به وجود آمد؟پاسخ : مادها با آشوریها همسایه بودند. آشوریها قومی جنگجو بودند و بیشتر اوقات به سرزمین مادها حمله ور میشدند و آنها را غارت میکردند. مادها نمی توانستند جلوی حمله آشوریها را بگیرند؛ زیرا با هم متّحد نبودند و سپاه منظّمی نداشتند امّا سرانجام به ضعف خود پی بردند. با هم متّحد شدند و به رهبری دیااِکو حکومت ماد را به وجود آوردند و آشوریها را شکست دادند.7 -مادها چگونه توانستند آشوریها را شکست دهند؟پاسخ : آنها با هم متّحد شدند و سپاهی منظّم تشکیل دادند، پس توانستند آشوریها را شکست دهند.8 -نام شهری که مادها در دامنه ی کوه الوند ساختند، چه بود؟پاسخ : هگمتانه9 -پایتخت مادها چه نام داشت؟پاسخ : هگمتانه10 -نخستین حکومت آریایی چه نام داشت؟پاسخ : حکومت ماد11 -شهر هگمتانه، امروزه در کجا واقع است؟پاسخ : در همدان12-پس از مادها کدام حکومت به وجود آمد؟پاسخ : حکومت هخامنشیان13 -پایتخت تابستانی هخامنشیان چه نام داشت؟پاسخ : هگمتانه14 -سنگ نبشته های گنج نامه آثار کدام دوره و به چه زبانی است؟

  منبع : homedars.ir

  رهبر مادها چه نام داشت؟

  رهبر مادها چه نام داشت؟

  ثبت نام   ورود

  پربازدیدها: #نمونه_دولتی_نهم #مدرسه_یاب #آزمون‌ساز

  ** فصل 2: شهر من، روستای من مطالعات اجتماعی چهارم دبستان درسنامه آموزشی این مبحث

  رهبر مادها چه نام داشت؟

  1 ) هخامنش 2 ) اردشیر 3 ) دیااکو 4 ) کراسوس گزارش خطا یک تست دیگه بزن یک آزمون کامل بده

  تحلیل ویدئویی تست

  تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

  پاورپوینت دوره کامل آموزشی، مطالعات اجتماعی چهارم دبستان

  مدرس: فرزاد باغنده

  مدت دوره: 240 اسلاید (17 فایل)

  علوم تجربی

  1780 تست 124,600 تومان

  فارسی

  1484 تست 103,880 تومان

  ریاضی

  1066 تست 74,620 تومان

  هدیه‌های آسمانی

  751 تست 52,570 تومان

  مطالعات اجتماعی

  1065 تست 74,550 تومان

  قرآن

  113 تست 7,910 تومان

  نمونه سوالات مرتبط

  آزمون آنلاین

  20 تست

  آزمون درس 13 و 14 مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

  تیم مدیریت گاما

  آزمون آنلاین

  22 تست

  آزمون تستی درس 13 تا 15 مطالعات اجتماعی پایه چهارم

  تیم مدیریت گاما

  آزمون آنلاین

  20 تست

  آزمون تستی مطالعات اجتماعی چهارم دبستان | فصل ششم: ما ایرانی هستیم

  تیم مدیریت گاما

  رایـــــگان

  3 صفحه

  ارزشیابی مستمر مطالعات اجتماعی چهارم دبستان | فصل 1 تا 3

  نازیلا حمزه لو

  1 صفحه

  کاربرگ درس 12 و 13 مطالعات اجتماعی چهارم دبستان موسی بن جعفر

  علیرضا بیات

  3 صفحه

  ارزشیابی مطالعات اجتماعی چهارم دبستان شهید محمد منتظری | درس 4 تا 6

  امید دیلمی زاده

  4 صفحه

  ارزشیابی مدادکاغذی مطالعات اجتماعی کلاس چهارم دبستان | درس 1 تا 7

  سهراب شکرانه ننه کران

  3 صفحه

  آزمون دوره‌ای مطالعات اجتماعی چهارم دبستان زهرای اطهر 1 | درس 1 تا 6

  ریحانه نادری

  رایـــــگان

  1 صفحه

  پاسخ کاربرگه شماره 7 مطالعات اجتماعی چهارم دبستان | جهت های اصلی و فرعی

  رضا منصوريان

  2 صفحه

  آزمون مداد و کاغذی مطالعات اجتماعی چهارم دبستان با جواب | آذر 96: درس های 7و8و9

  سهراب شکرانه ننه کران

  8 صفحه

  نمونه آزمون نوبت دوم مطالعات اجتماعی چهارم ابتدائی | اردیبهشت 1399

  سهراب شکرانه ننه کران

  3 صفحه

  آزمون نوبت دوم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان با پاسخنامه | آموزش و پرورش مراوه تپه…

  مرتضی ایرانلوئی

  2 صفحه

  آزمون نوبت دوم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان شهید کریمیان | خرداد 1396

  جواد کریمی

  محتواهای آموزشی مرتبط

  فایل های پاورپوینت، ویدئو، صوتی، متنی و ...

  فیلم تدریس درس 16 (اسب طلایی) هدیه‌های آسمان چهارم دبستان

  پاورپوینت علوم تجربی چهارم دبستان | درس 6: سنگ‌ها

  پاورپوینت علوم تجربی چهارم دبستان | درس 2: مخلوط‌ها در زندگی

  موارد بیشتر ارسال فایل

  پرسش و پاسخ های مرتبط

  سوال کنید یا به سوالات دیگران پاسخ دهید ...

  روش کار با راهنمای نقشه را توضیح دهید؟

  چگونه به كمك قطب نما شمال، جنوب و شرق و غرب را تشخيص بدهيم؟

  سوالم در مورد ماشین های ورودی و خروجی است

  موارد بیشتر ارسال پرسش درسنامه های مرتبط

  درسنامه آموزشی فصل دوم ریاضی کلاس چهارم | درس 1: شناخت کسرها

  منبع : gama.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ع 8 روز قبل
  0

  مذمزنرمرادزرمژتنرزت تا بالای زانو زده و به همین دلیل است که از این پیج های

  ناشناس 1 ماه قبل
  -1

  رهبرپارس هاکه بود

  ناشناس 3 ماه قبل
  -1

  رهبری پارس ها در جنگ با مادها

  محمدرضا 10 ماه قبل
  -1

  رهبر پارس ها در جنگ با مادها و نام داشت کلاس چهارم

  دیاراکو 10 ماه قبل
  -1

  دیاراکو

  منا 1 سال قبل
  0

  ایناکه تو کتاب مانیست

  سمیه 1 سال قبل
  -1

  رهبر پارس ها درجنگ با مادرها

  2
  ناشناس 1 سال قبل

  رهبر پارس‌ها در جنگ با مادها چه نام داشت

  مهدی 1 سال قبل
  -2

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید