این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  ثلث یک ساعت چند دقیقه است

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  ثلث یک ساعت چند دقیقه است را از این سایت دریافت کنید.

  ثلث در ریاضی چیست ؟ – به زبان ساده + مثال های متنوع – فرادرس

  در این آموزش، به تعریف مفهوم ثلث در ریاضی به همراه حل چندین مثال متنوع در رابط با کسرهای واحد می‌پردازیم.

  ثلث در ریاضی چیست؟ – به زبان ساده + مثال های متنوع

  آخرین به‌روزرسانی: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ زمان مطالعه: ۱۴ دقیقه

  ریاضی، علوم پایه

  ثلث، یکی از کسرهای معروف و از نسبت‌های پرکاربرد در ریاضی است. این کسر، یک‌سوم اعداد، اشکال یا اشیا را نمایش می‌دهد. احتمالا برای شما هم پیش آمده است که بخواهید چیزی را با دیگران تقسیم کنید. اگر قصد داشته باشید چیزی را به طور مساوی بین ۳ نفر تقسیم کنید، به هر نفر، ثلث آن چیز می‌رسد. ثلث کاربردهای زیادی در ریاضی و زندگی روزمره انسان‌ها دارد. در این آموزش، به تعریف مفهوم ثلث در ریاضی به همراه حل چندین مثال متنوع می‌پردازیم.

  فهرست مطالب این نوشته

  کسر در ریاضی چه هستند ؟

  نسبت در ریاضی چیست ؟

  تعریف ثلث در ریاضی چیست؟

  ثلث در ریاضی چگونه محاسبه می شود ؟

  تفاوت ثلث، نصف، ربع و خمس در چیست ؟

  ثلث در اشکال هندسی

  مثال های ثلث در ریاضی

  سوالات متداول در رابطه با ثلث در ریاضی

  کسر در ریاضی چه هستند ؟

  کسر، قسمتی از چند قسمت برابر است. به عنوان مثال، اگر یک پیتزا را به هشت قسمت مساوی تقسیم کنیم، هر قسمت آن، کسری از یک پیتزای کامل خواهند بود.

  تصویر بالا، یک قسمت از هشت قسمت مساوی پیتزا را نمایش می‌دهد. در ریاضیات، این کسر را به صورت عدد زیر نمایش می‌دهند:

  $$ \frac { ۱ } { ۸ } $$

  عدد کسری بالا به صورت «یک‌هشتم» خوانده می‌شود. در نمایش این عدد، سه جز وجود دارد. خط بین دو عدد، خط کسری نام دارد. به عدد بالای این خط، صورت کسر و به عدد پایین این خط، مخرج کسر می‌گویند. انواع کسر عبارت هستند از:

  کسر سره: صورت کوچک‌تر از مخرجکسر ناسره: صورت بزرگ‌تر از مخرجکسر واحد: صورت برابر با ۱کسر صفر: صورت برابر با ۰کسر مختلط: ترکیب عدد صحیح و کسر متعارفیکسر معادل: صورت و مخرج ضرب شده در یک عدد ثابت یا تقسیم شده بر یک عدد ثابت

  عدد کسری یک‌هشتم، یک کسر واحد است. ثلث، به عنوان یکی از کسرهای واحد معروف شناخته می‌شود.

  نسبت در ریاضی چیست ؟

  نسبت، ابزاری برای مقایسه دو عدد و تشخیص رابطه بین آن‌‌ها است. نسبت بین اعداد، معمولا از تقسیم آن‌ها بر یکدیگر به دست می‌آید. به عنوان مثال، نسبت بین عدد ۵ به عدد ۷ به صورت کسر زیر نمایش داده می‌شود:

  $$ \frac { ۵ } { ۷ } $$

  نسبت در ریاضی چگونه نمایش داده می شود ؟

  روش‌های مختلفی برای نمایش نسبت وجود دارد. این روش‌ها را به کمک یک مثال مرور می‌کنیم. یک ظرف میوه، با ۱ موز و ۳ سیب را در نظر بگیرید. نسبت موز به سیب، به صورت زیر نمایش داده می‌شود:

  ۱:۳

  با توجه به نسبت بالا می‌توانیم بگوییم که به ازای هر ۱ موز، ۳ سیب وجود دارد. ظرف میوه ما، ۴ میوه (۱ موز و ۳ سیب) را در خود جای داده است. بنابراین، نسبت موز به کل میوه‌ها عبارت است از:

  $$ \frac { ۱ } { ۴ } $$

  به عبارت دیگر، موزها، یک‌چهارم کل میوه‌ها را تشکیل می‌دهند. نسبت سیب به کل میوه‌ها به صورت زیر نمایش داده می‌شود:

  $$ \frac { ۳ } { ۴ } $$

  در نتیجه، سه‌چهارم میوه‌ها، سیب هستند. اگر حاصل کسرهای بالا را به فرم اعشاری بنویسیم و آن را در عدد ۱۰۰ ضرب کنیم، نسبت میوه‌ها بر حسب درصد به دست می‌آید:

  $$

  \frac { ۱ } { ۴ } = ۰/۲۵ = ۲۵ \%

  $$ $$

  \frac { ۳ } { ۴ } = ۰/۷۵ = ۷۵ \%

  $$

  ۲۵ درصد میوه‌ها را موز و ۷۵ درصد میوه‌ها را سیب تشکیل می‌دهد.

  فیلم آموزشی مرتبط: آموزش ریاضی پایه هفتم

  شروع یادگیری

  نسبت های معروف ریاضی

  نسبت‌ها و کسرهای واحد، کاربرد زیادی در ریاضیات و زندگی روزمره ما دارند. به عنوان مثال، در تصویر زیر، کودکی یکی از دو سیب خود (یک‌دوم سیب‌های خود) را به دوستش می‌دهد. به عبارت دیگر، او سیب‌های خود را با دوستش نصف می‌کند. نصف یا نیم، یکی از نسبت‌ها و کسرهای معروف در ریاضی است.

  از دیگر نسبت‌های معروف ریاضی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  نیم یا نصف: یک‌دومثلث: یک‌سومربع: یک‌چهارمخمس: یک‌پنجم

  تعریف ثلث در ریاضی چیست؟

  ثلث، یک کلمه عربی و به معنای «یک‌سوم» است. در زبان فارسی، این عبارت به منظور اشاره به یک قسمت از چیزی که به سه قسمت مساوی تقسیم شده یا از سه قسمت مساوی تشکیل شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، گل زیر را در نظر بگیرید.

  این گل، از سه گلبرگ با اندازه و شکل مساوی تشکیل می‌شود. هر گلبرگ، ثلث تمام گلبرگ‌های گل است. ثلث گلبرگ‌های گل به صورت عدد کسری یا همان نسبت زیر نمایش داده می‌شود:

  $$ \frac { ۱ } { ۳ } $$

  بنابراین، هرگاه در مورد ثلث چیزی صحبت به میان آمد، منظور یک قسمت از سه قسمت کامل آن یا یک‌سوم آن چیز است. به عنوان مثال، گل زیر، شش گلبرگ دارد.

  قصد داریم ثلث گلبرگ‌های گل بالا را به دست بیاوریم. به این منظور، گلبرگ‌ها را به سه قسمت تقسیم می‌کنیم؛ به گونه‌ای که تعداد گلبرگ‌های موجود در هر قسمت، با گلبرگ‌های موجود در قسمت‌های دیگر برابر باشد.

  پس از تقسیم‌بندی، در هر قسمت، دو گلبرگ قرار می‌گیرد. بنابراین، ثلث گلبرگ‌های گل برابر با دو گلبرگ است. در ادامه، نحوه محاسبه ثلث در ریاضی را توسط اعداد و روابط توضیح می‌دهیم.

  ثلث در ریاضی چگونه محاسبه می شود ؟

  ثلث در ریاضی، با ضرب عدد یا متغیر مورد نظر در کسر واحد یک‌سوم محاسبه می‌شود. بر این اساس، فرمول محاسبه ثلث عبارت است از:

  $$ \frac { ۱ } { ۳ } $$ × عدد = ثلث عدد

  عبارت جبری فرمول بالا را می‌توان به صورت زیر نوشت:

  $$ Th = x \times \frac { ۱ } { ۳ } $$

  Th: ثلث عدد مورد نظرx: عدد مورد نظر

  ثلث، یک کسر واحد است. از این‌رو، هنگام ضرب کردن آن در عددی مانند x، صورت کسر برابر با همان عدد می‌شود. به عبارت دیگر، ثلث در ریاضی، از تقسیم عدد یا متغیر مورد نظر بر عدد ۳ به دست می‌آید:

  ۳ ÷ عدد = ثلث عدد مورد نظر

  $$ Th = \frac { x } { ۳ } $$

  به عنوان مثال، برای به دست آوردن ثلث عدد ۲۱، آن را بر عدد ۳ تقسیم می‌کنیم:

  ۳ ÷ ۲۱ = ثلث عدد ۲۱ ۷ = ثلث عدد ۲۱

  بنابراین، ثلث عدد ۲۱ برابر با ۷ است. مفهوم ثلث، کاربرد گسترده‌ای در ریاضیات و زندگی روزمره دارد. در مثالی که حل کردیم، عدد ۲۱ می‌توانست بیانگر هر چیزی باشد. به عنوان مثال، کلاسی با ۲۱ دانشجو که ثلث آن‌ها (۷ نفر) پسر هستند؛ کمدی با ۲۱ روسری که ثلث آن‌ها (۷ روسری) سفید هستند؛ کتابخانه‌ای با ۲۱ کتاب که ثلث آن‌ها (۷ کتاب) رمان هستند.

  منبع مطلب : blog.faradars.org

  خمس و ربع و ثلث و نصف ساعت باهم چند دقیقه میشوند؟

  پرسش و پاسخ مقطع دبستان پایه چهارم رشته درس ریاضی

  خمس و ربع و ثلث و نصف ساعت باهم چند دقیقه میشوند؟

  Shima Hoseini   14 دی 19:04

  1 پرسش 0 پاسخ 29 امتیاز

  دبستان چهارم ریاضی

  خمس و ربع و ثلث و نصف ساعت باهم چند دقیقه میشوند؟

  هر کدام جداگانه حساب شود و نوشته را باید جمع کنیم

  میشه لطفا یه نفر به این سوال جواب بده و شیوه رو توضیح بده ممنون میشم

  12 گزارش

  یسنا هلالی اصل   20 فروردین 19:55

  0 پرسش 1 پاسخ 171 امتیاز

  حاصلش میشود 77 =12+15+20+30

  خمس=60 تقسیم بر 5 ربع = 60 تقسیم بر 4 ثلث= 60 تقسیم بر3 نصف=60 تقسیم بر2 34 گزارش

  Raman Honarmand   21 مهر 23:13

  0 پرسش 11 پاسخ 156 امتیاز

  باسلام خمس:یک پنجم ربع:یک چهارم ثلث:یک سوم نصف:یک دوم

  هر یک ساعت 60 دقیقه میباشد

  خمس:60تقسیم بر یک پنجم یعنی ما ساعت را به 5 قسمت تقسیم می کنیم و هر قسمت 12 دقیقه می شود

  ربع: یعنی 4 و ما ساعت را به 4 قسمت تقسیم می کنیم و هر قسمت 15 دقیقه می شود

  ثلث: یعنی 3 و ما ساعت را به 3 قسمت تقسیم می کنیم و هر قسمت 20 دقیقه می شود

  نصف: یعنی 2 و ما ساعت را به 2 قسمت تقسیم می کنیم و هر قسمت 30 دقیقه می شود

  در نهایت ما یک 12 و 15 و 20 و 30 دقیقه خواهیم داشت که انها را باهم جمع کرده و جواب 77 می شود.

  موفق باشید 8 گزارش

  نیوشا محمدی   27 اردیبهشت 13:47

  0 پرسش 2 پاسخ 47 امتیاز

  سلام

  هر کدام را اول جداگانه حساب میکنیم

  خمس یعنی 5 و ما ساعت را به 5 قسمت تقسیم می کنیم و هر قسمت 12 دقیقه می شود

  ربع یعنی 4 و ما ساعت را به 4 قسمت تقسیم می کنیم و هر قسمت 15 دقیقه می شود

  ثلث یعنی 3 و ما ساعت را به 3 قسمت تقسیم می کنیم و هر قسمت 20 دقیقه می شود

  نصف یعنی 2 و ما ساعت را به 2 قسمت تقسیم می کنیم و هر قسمت 30 دقیقه می شود

  حالا ما 12 دقیقه و 15 دقیقه و 20 دقیقه و 30 دقیقه را با هم جمع می کنیم و جواب 77 به دست می آید

  8 گزارش

  H Shadmehr   9 آذر 23:48

  0 پرسش 1 پاسخ 36 امتیاز

  خمس عدد30 چند میشود؟

  همه سوال کردن.. 7 گزارش

  شیدا داوودی   12 دی 17:57

  0 پرسش 1 پاسخ 26 امتیاز

  ثلث 12چندمیشود؟ خمس 30چندمیشود؟ ربع 20چندمیشود؟ نصف 10چندمیشود؟ 5 گزارش

  مریم آذری   4 مهر 13:53

  1 پرسش 1 پاسخ 31 امتیاز

  سلام خمس عدد۳۵برابراست با

  ربع عدد۸۰برابراست با.....

  5 گزارش

  محدثه ثانوی سرچشمه   26 دی 13:21

  0 پرسش 5 پاسخ 45 امتیاز

  خانم ریحانه نعمتی نصف 160 برابر با 80

  ربع 160 برابر با 40

  خمس 160 برابر با 32 است

  که با هم تقسیم می شوند که جواب آنها در خارج قسمت قرار دارد

  4 گزارش

  الهام دوستی   15 دی 12:42

  0 پرسش 11 پاسخ 161 امتیاز

  خمس ساعت: 12 = 5 / 60

  ربع ساعت : 15 = 4 / 60

  ثلث ساعت : 20 = 3 / 60

  نصف ساعت : 30 = 2 / 60

  مجموع : 77 = 30 + 20 + 15 + 12

  3 گزارش

  معصومه غلامی   22 اسفند 16:30

  4 پرسش 7 پاسخ 70 امتیاز

  بچه ها بنظرتون ثلث یک سوم ؟؟؟؟؟ است

  2 گزارش

  Mahdyar H   15 دی 14:51

  0 پرسش 1 پاسخ 11 امتیاز

  خمس=60 تقسیم بر 5 ربع = 60 تقسیم بر 4 ثلث= 60 تقسیم بر3 نصف=60 تقسیم بر2 2 گزارش

  ثنا یزدانی   10 آذر 18:31

  0 پرسش 1 پاسخ 11 امتیاز

  من سوال داشتم ایا کسی می داند

  ربع خمس 800 تومان یعنی چند دقیقه میشه لطفا کسی جواب بدهد و شیوه و راه حل را توضیح بدهد ???لطف می کنید ⚘

  2 گزارش

  افشین زهراسان   10 آذر 13:51

  0 پرسش 5 پاسخ 30 امتیاز

  سلام دوستان عزیز ببخشید ثلث 21 تا چند میشه ،،، خمس 35 تا چند میشه ،،، ممنون تشکر، افشین

  2 گزارش

  Mm Bb   27 اسفند 9:12

  0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

  خمس عدد 5¹⁴ نصف ربع عدد 2²⁰ لطفا جواب بدین 1 گزارش

  فاطمه خانی   26 دی 19:47

  0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

  خمس در 5تقسیم میشود ثلث در3تقسم میشود ربع در4تقسیم میشود نصف بر 2تقسیم میشود 1 گزارش

  فاطمه خانی   26 دی 19:47

  0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

  خمس در 5تقسیم میشود ثلث در3تقسم میشود ربع در4تقسیم میشود نصف بر 2تقسیم میشود 1 گزارش

  محدثه ثانوی سرچشمه   26 دی 13:25

  0 پرسش 5 پاسخ 45 امتیاز

  سلام آقای زهراسان ثلث 21 برابر با 7 است و

  خمس 35 برابر با 7 است که به هم تقسیم شدند خدانگهدار

  1 گزارش

  Mohammad Taha Tajipour   22 دی 19:49

  0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

  خمس عدد 45 و ثلث عدد 27 را بدست اورید و مقایسه کنید

  1 گزارش

  Kiana Mohamadkhani   15 دی 20:36

  8 پرسش 4 پاسخ 47 امتیاز

  میگم میتونین بگین خمس 30 چیه ؟

  آخه من نمی‌دونم ? 1 گزارش

  reza kamalmanesh   14 دی 17:58

  0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

  خمس عدد 1 دوم را بدست آورید ممنونتون میشم بگید بهم چون واقعا گیر افتادممم

  1 گزارش

  اسرا جوانی   2 آذر 13:33

  0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

  نصف ثلث عدد30؟ نصف عددسه پنجم؟ 1 گزارش

  علی عباسی   20 آبان 17:51

  0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

  گوشی اپل xs یا سامسونگ گلکسی a71 کدام ؟

  بگید a71 بیست تا مثبت و آیفون xs ده تا مثبت

  0 گزارش

  علی عباسی   20 آبان 17:48

  0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

  گوشی اپل xs یا سامسونگ گلکسی a71 کدام ؟ و اسکول تون کردم ???????????????????

  0 گزارش

  صادق دشت بزرگی   16 آبان 20:44

  0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

  سلام ساعت 20:45 و 3 دقیقه می شود

  0 گزارش

  ستایش حاجیلو   14 آبان 21:16

  0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

  خمس 60 میشود 12 چون 5 × 12 میشود 60

  0 گزارش

  هدی خلیلی   8 خرداد 11:24

  0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

  خمس پنج پنجم چند می‌شود و نصف 15

  0 گزارش

  ایدا بای   8 خرداد 10:34

  0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

  منبع مطلب : gama.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 7 روز قبل
  3

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید