این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  تفاوت مستطیل و لوزی کلاس چهارم

  ایدا

  اگه میشه تفاوت لوزی و مستطیل رو بگید ممنون

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  تفاوت مستطیل و لوزی کلاس چهارم را از این سایت دریافت کنید.

  شباهت و تفاوت اشکال هندسی

  شباهت های وتفاوت ها ی مربع ولوزی: شباهت ها 1- هر دو چهار ضلع مساوی دارند 2-در هر دو ضلعهای رو به رو با هم عمود هستند 3- در هر دو ضلع ها ی رو به رو با هم

  شباهت و تفاوت اشکال هندسی

  شباهت های وتفاوت ها ی مربع ولوزی:

  شباهت ها

  1- هر دو چهار ضلع مساوی دارند

  2-در هر دو ضلعهای رو به رو با هم عمود هستند

  3- در هر دو ضلع ها ی رو به رو با هم موازیند

  4-در هر دو ضلع های روبرو با هم مساویند.

  5- در هر دو قطر ها یکدیگر ا نصف می کنند. تفاوت ها

  1- مربع چهار زاویه ی راست دارد ول ی لوزی ندارد

  2- در مربع قطر ها با هم برابرند ولی در لوزی نیستند.

  3- در مربع ضلع ها ی متوالی کنار هم بر هم عمودند ولی در لوزی عمود نیستند.

  4- مربع چهار خط تقارن دارد ولی لوزی دو خط تقارن دارد.

  مستطیل و متوازی الاضلاع

  شباهت ها

  1- در هر دو قطر ها بر هم عمود نیستند.

  2- در هر دو ضلع های روبرو با هم موازیند.

  3- در هر دو ضلع های روبرو با هم مساویند.

  4- در هر دو قطر ها یکدیگر را نصف می کنند.

  5- در هر دو ،هر قطر از وسط قطر دیگر می گذرد. تفاوت ها

  1- مستطیل چهار زاویه ی راست دارد ولی متوازی الاضلاع ندارد.

  2- در مستطیل قطر ها با هم مساویند ولی در متوازی الاضلاع نیستند.

  3- در مستطیل ضلع های متوالی بر هم عمودند ولی در متوازی الاضلاع عمود نیستند.

  4- مستطیل دو خط تقارن دارد ولی متوازی الاضلاع ندارد.

  لوزی و متوازی الاضلاع

  شباهت ها

  1- در هردو قطرها برابر نیستند.

  2- در هر دو ضلع های متوالی بر هم عمود نیستند

  3- در هر دو زاویه های روبرو با هم مساوی هستند.

  4- در هر دو ضلع های روبرو با هم موازیند.

  5 - در هر دو ضلع های روبرو با هم مساویند.

  6- در هردو قطر ها یکدیگر را نصف می کنند. تفاوت ها

  1- در لوزی قطر ها بر هم عمودند و لی در متوازی الاضلاع عمود نیستند.

  2- در لوزی چهار ضلع با هم مساویند ولی در متوازی الاضلاع ضلع های روبرو با هم مساویند.

  3- لوزی دو خط تقارن دارد ولی متوازی الاضلاع خط تقارن ندارد.

  مربع و مستطیل شباهت ها

  1- در هر دو ضلع های متوالی بر هم عمودند .

  2- هر دو چهار زاویه ی راست دارند.

  3- در هر د وقطر ها با هم برابرند.

  4- در هر دو ضلع های روبرو با هم موازیند

  5- در هر دو ضلع های روبرو با هم مساویند .

  6- در هر دو قطرها یکدیگر را نصف می کنند. تفاوت ها

  1- در مربع چهار ضلع با هم برابرند ولی در مستطیل ضلع های روبرو با هم برابرند.

  2- در مربع قطر ها بر عم عمود هستند ولی در مستطیل عمود نیستند.

  3- مربع چهار خط تقارن دارد ولی مستطیل د و خط تقارن دارد.

  + نوشته شده در پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت 21:39 توسط فرزانه پور  | نظرات

  منبع : farzanehpourt.blogfa.com

  (متوازی الاضلاع

  مبحث متوازی الاضلاع ها یکی از مهمترین اموزه های پایه چهارم است که استمرار ان در پایه های بالا تر مشهود است.

  وبلاگ تخصصی پایه ی چهارم دبستان

  وبلاگ تخصصی پایه ی چهارم دبستان (متوازی الاضلاع- مستطیل -لوزی -مربع)

  مبحث متوازی الاضلاع ها یکی از مهمترین اموزه های پایه چهارم است که استمرار ان در پایه های بالا تر مشهود است.(متوازی الاضلاع- مستطیل -لوزی -مربع) این چهارشکل چهار ضلعی یک سری شباهت های مشترک دارند.هردوشکل باهم نیز شباهت های ویژه دارند.

  شباهت های مشترک عبارتند از : !-چهار ضلعی هستند.2- اضلاع روبه رو موازی ومساوی می باشند.3-چهار زاویه دارند.5-زوایای روبه رو هم اندازه می باشند6-دوقطر دارند.7-قطر ها همدیگر را نصف می کنند.

  روی هرشکل کلیک نمایید. باجابه جایی موس روی راس زاویه ،شکل راتغییر دهیدومی توانیدتفاوت این شکل ها را از نزدیک مشاهده نمایید.

                 (متوازی الاضلاع)(لوزی )                                           (مستطیل) (مربع

  شباهت متوازی الاصلاع ومستطیل  علاوه بر شباهت های عمومی که در بالا ذکر شد.یک شباهت های ویژه دارندشباهت ویژه: قطر ها بر هم عمود نمی باشند.تفاوت مستطیل ومتوازی الاضلاع

  1-وقتی که زاویه های  متوازی الاضلاع را تغییر می دهیم (قایمه )شکل مستطیل می شودپس اولین تفاوت این دوشکل در زاویه هایشان است.مستطیل زاویه های قایمه داردولی در متوازی الاضلاع زاویه ها تند وباز است.

  2-دراثر همین تغییر زاویه قطر های متوازی الاضلاع با هم نابرابر می شوندولی قطر های مستطیل با هم برابر می باشند

  3-در متوازی الاضلاع خطّ تقارن وجود ندارددرمستطیل دو خطّ تقارن وجود دارد

  (متوازی الاضلاع)            (مستطیل)شباهت متوازی الاضلاع ولوزی :این دوشکل علاوه بر شباهت های عمومی شباهت های ویژ ه ای هم دارند.

  شباهت های ویزه

  1-هردوشکل زاویه های تند وباز دارتد.

  2-قطر های هر دوشکل کوچک وبزرگ است.

  تفاوت این دوشکل :

  1-اضلاع متوازی الاضلاع دوبه دومتساوی وموازی است ولی تمام اضلاع در لوزی برابر است .

  2-قطر های متوازی الاضلع بر هم عمود نمی باشند.ولی در لوزی قطر ها عمد هستند.(چون اضلاع لوزی برابر است.

  3-متوازی الاضلع خطّ تقارن نداردولی در لوزی قطرها خطّ تقارن می باشندوقطرها عمودومنصف هستند.

  متوازی الاضلاع      لوزیشباهت متوازی الاصلاع ومربع همان شباهت های عمومی است.تفاوت متوازی الاضلاع و مربع:

  1-ضلع های متوازی اضلاع دو به دو مساوی وموازی است ولی در مربع چهار ضلع با هم برابرند.

  2-- زاویه هادر  متوازی الاضلاع تند وباز است ولی زاویه های مربع  قایمه می باشد.

  2- قطر های متوازی الاضلاع با هم نابرابر می باشند ولی قطر های مربع  با هم برابر هستندوعمود ومنصف می باشند.

  3-در متوازی الاضلاع خطّ تقارن وجود ندارد ولی درمربع چهار  خطّ تقارن وجود دارد.

  متوازی الاضلاع   مربع

  برگرفته از طعم شیرین  چهارم

  برچسب‌ها: ریاضی هندسه

  + نوشته شده در دوشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۱ ساعت 20:49 توسط ذکائی پور  | نظرات

  من یک معلمم.

  لحظه ای به دنیا آمدم که نخستین سوال بر زبان یک کودک جاری شد.

  من تمام آن نام ها و چهره هایی هستم که نامشان و چهره شان از یاد رفته اما تاثیرشان نسل اندر نسل باقی مانده.

  من تمام کسانی هستم که فضای زندگی مرا با حضور و عطر انسانیت خویش آذین بستند.....

  من یک معلمم و از این بابت خدا را هر لحظه شکر می کنم.

  واما....این کمترین تلاش خود را تقدیم می کنم به همه ی آنانی که با عشق شروع

  می کنند وبا مهربانی و صداقت زندگی می نمایند. وباپاکی......مگر این گونه بودن پایانی به دنبال دارد؟

  وسخن پایانی این که:

  ذهن ظرفي نيست كه بايد پر شود، بلكه آتشي است كه بايد افروخته شود ...

  دوستان عزیز و همکاران محترم بازدید کننده, اين وبلاگ جهت استفاده دانش آموزان عزيزوهمکاران محترم دوره ي ابتدايي--پایه ی چهارم- ساخته شده است .

  لطفا با نظرات ارزنده و مفيد خود من را در ارائه ي بهتر مطالب ياري نماييد. ذکائی پور

  خانه آرشیو وبلاگ عناوین نوشته ها

  نوشته‌های پیشین

  هفته دوم اسفند ۱۳۹۱ هفته دوم دی ۱۳۹۱ هفته اوّل دی ۱۳۹۱ هفته چهارم آذر ۱۳۹۱ هفته سوم آذر ۱۳۹۱ هفته دوم آذر ۱۳۹۱ هفته اوّل آذر ۱۳۹۱

  هفته چهارم آبان ۱۳۹۱

  هفته سوم آبان ۱۳۹۱ هفته چهارم مهر ۱۳۹۱ هفته سوم مهر ۱۳۹۱ هفته دوم مهر ۱۳۹۱ هفته اوّل مهر ۱۳۹۱

  هفته چهارم شهریور ۱۳۹۱

  هفته سوم شهریور ۱۳۹۱

  هفته اوّل شهریور ۱۳۹۱

  هفته چهارم مرداد ۱۳۹۱

  هفته سوم مرداد ۱۳۹۱ هفته دوم مرداد ۱۳۹۱ هفته چهارم تیر ۱۳۹۱ هفته سوم تیر ۱۳۹۱ هفته دوم تیر ۱۳۹۱ هفته اوّل تیر ۱۳۹۱

  هفته چهارم خرداد ۱۳۹۱

  هفته چهارم اردیبهشت ۱۳۹۱

  مرداد ۱۳۹۴ بهمن ۱۳۹۲ دی ۱۳۹۲ آذر ۱۳۹۲ آبان ۱۳۹۲ مهر ۱۳۹۲ شهریور ۱۳۹۲ مرداد ۱۳۹۲ تیر ۱۳۹۲ خرداد ۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ آرشيو

  آرشیو موضوعی

  آخرین مطالب موضوعات وب

  پیوندها

  آموزشی -تربیتی

  غزل پست مدرن امین تجن جاری

  آموزش ابتدایی برای معلمان

  ششم ابتدایی راهبر آموزشی 2

  سوم دبستان وبلاگ همکار خوبم خانم سلیمان نزادیان

  آموزش خوشنویسی خط نستعلیق با خودکار

  سوالات اول تا ششم ابتدایی-آوای خوزستان

  BLOGFA.COM

  منبع : class4zokai.blogfa.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 2 روز قبل
  0

  شباهت و تفاوت مستطیل با لوزی

  ریحانه 2 ماه قبل
  0

  لطفا لطفا تفاوت ها رو بگید

  ایدا 11 ماه قبل
  4

  اگه میشه تفاوت لوزی و مستطیل رو بگید ممنون

  مهدی 11 ماه قبل
  3

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید